Ernyta

Brandos egzaminų pažymiai (2010)
  • Fizika VBE 55
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 89
  • Matematika VBE 26
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 74

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų