Ginttte

Brandos egzaminų pažymiai (2010)
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 46
  • Matematika VBE 65
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 53

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų