dzongas

Brandos egzaminų pažymiai (2011)
  • Biologija VBE 9
  • Geografija MBE 8
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 7
  • Matematika VBE 6
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 35

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų