laurapetnycaite

Brandos egzaminų pažymiai (2010)
  • Biologija VBE 81
  • Lietuvių kalba (gimtoji) VBE 96
  • Matematika VBE 54
  • Užsienio kalba (anglų) VBE 84

Vartotojas nesukūrė dienoraščio


Vartotojas nėra sukūręs skelbimų