Straipsniai
Atgal
Išrinktas naujas Vilniaus kolegijos direktorius
2018-05-24

 Š. m. gegužės 21 d. Vilniaus kolegijos taryba slaptu balsavimu išrinko naują Kolegijos direktorių. Norą dalyvauti konkurse Vilniaus kolegijos direktoriaus pareigoms užimti buvo pareiškę 4 kandidatai. Penkerių metų kadencijai išrinkta doc. dr. Žymantė Jankauskienė, pakeisianti nuo pat Kolegijos įsteigimo šiai įstaigai vadovavusį doc. dr. Gintautą Bražiūną.


 G. Bražiūnas 2007–2010 m. buvo Europos aukštojo mokslo kokybės registro (EQAR) komiteto narys, Mokslo ir studijų institucijų veiklos vertinimo ekspertų tarybos bei Bolonijos proceso įgyvendinimo Lietuvos grupės narys, taip pat yra Europos universitetų asociacijos (EUA) institucinio aukštųjų mokyklų vertinimo programos ekspertas. 2000–2004 m. G. Bražiūnas buvo Europos aukštojo mokslo institucijų asociacijos (EURASHE) viceprezidentas, šiuo metu yra išrinktas šios asociacijos valdybos nariu. 2010–2013 m. G. Bražiūnas ėjo Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos prezidento pareigas, nuo 2013 m. Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos prezidiumo narys. 2001 m. G. Bražiūnas apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino I laipsnio medaliu, 2008 m. jam suteiktas Talino taikomųjų mokslų universiteto Garbės daktaro vardas.

Išrinktoji Vilniaus kolegijos direktorė Žymantė Jankauskienė nuo 2013 m. ėjo direktoriaus pavaduotojos akademinei veiklai pareigas. Prieš tai 13 metų (dvi kadencijas iš eilės) buvo Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto dekanė. 2009 m. jai suteiktas biomedicinos mokslų daktaro laipsnis. 2003–2007 m., 2007–2012 m. ir 2012–2013 m. buvo Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos pirmininkė. Ž. Jankauskienė pažymėjo, kad svarbu užtikrinti Kolegijos veiklos tęstinumą, plėtoti tvarią integruotą ir konkurencingą instituciją, kuriant nuolatos besimokančią organizaciją, puoselėjančią pagrindinius žinių vadybos ir lyderystės principus.

Žymantė Jankauskienė pareigas pradės eiti nuo š. m. birželio 1 d.

Komentarai