Mokymo programos
Orlaivių pilotavimas
Valstybinis kodas: 612H41001
Kodas pagal ISCED: 51184
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos skirtos parengti orlaivių pilotus, atirinkančius ICAO, NATo bei Europos jungtinės aviacijos administracijos reikalavimus, gebančius valdyti orlaivius, diagnozuoti gedimus, atlikti nesudėtingą jų remontą.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas. Sveikatos būklė turėtų leisti gauti I klasės sveikatos pažymėjimą.
Būsimieji orlaivių pilotai studijuoja bendrojo universitetinio lavinimo dalykus (anglų kalbą, matematiką, fiziką, chemiją, inžinerinę ir kompiuterinę grafikas, elektrotechniką, teorinę mechaniką, žmonių saugą, karinį rengimą), specialybinius dalykus (termodinamiką ir šilumokaitą, skaitmeninę elektroniką, skraidybą, aviacinę meteorologiją, orlaivių elektros įrenginius, oro uostus ir jų signalines sistemas, orlaivių radiolokacines ir ryšio sistemas, OP ryšio frazeologiją lietuvių ir anglų kalba pilotams, aviacinius variklius, skrydžio dinamiką, skrydžių valdymo teoriją ir kitus dalykus.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: aerodrominė praktika (6 kreditai) ir skrydžių pratybos treniruoklyje (12 kreditų). Visa praktinių studijų trukmė – 18 kreditų. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami orlaivių valdymo, navigacijos, ekstremalių situacijų valdymo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju egzaminu. Baigusiajam suteikiamas transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir orlaivio piloto mėgėjo licenzija.
Baigus orlaivių pilotavimo studijų programą, studijas galima tęsti technologijos, socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose ar specialiosiose profesinėse studijose.
Orlaivių pilotavimo programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti orlaivių pilotais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Transporto inžinerijos bakalauro laipsnis reikalingas norint dirbti transporto inžinieriumi.
Asmuo, įgijęs transporto inžinerijos bakalauro laipsnį, turi:
- gebėti valdyti orlaivius ir sraigtasparnius, saugiai pakilti ir nutūpti, valdyti orlaivių ir sraigtasparnių prietaisus ir sistemas, atpažinti gedimus, stebėti matavimo prietaisų parodymus, vadovaujantis jais, operatyviai daryti išvadas ir imtis optimaliausių veiksmų, išklausyti ir suvokti gaunamus pranešimus, gerai suprasti rašytinius su darbu susijusius dokumentus, naudotis vizualiosios navigacijos žemėlapiais;
- žinoti orlaivio konstrukciją ir veikimo principus, orlaivių variklius, prietaisų konstrukciją ir jų parodymų reikšmes, fizikos ir chemijos dėsnius, jų sąveiką bei poveikį atmosferiniams reiškiniams ir meteorologinėms sąlygoms, radiolokacines, ryšių ir navigacijos sistemas, jų veikimo principus ir naudojimą, skrydžių, žmonių (įgulos ir keleivių) saugos reikalavimus, labai gerai mokėti anglų kalbą, įskaitant OP ryšio frazeologiją;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai reikšti savo mintis, logiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas, turėti gerą orientaciją ir gerą reakciją, būti emociškai stabiliu ir mandagiu.
Transporto inžinerijos bakalauro laipsnį galima įgyti universitetuose.
Norintieji siekti transporto inžinerijos bakalauro laipsnio turi būti įgiję vidurinį išsilavinimą bei turėti I klasės sveikatos pažymėjimą.
Įgiję transporto inžinerijos bakalauro laipsnį asmenys gali dirbti transporto inžinieriumi Lietuvos ir užsienio civilinės aviacijos kompanijose, karinėse oro pajėgose ir vidaus reikalų sistemoje. Jie gali tęsti studijas orlaivių pilotavimo specialiose profesinėse studijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju

2014-03-10

Labai šaunu, kad aprašyta profesija, būtų dar šauniau, jai būtų paminėta bent viena mokymo įstaiga.