Mokymo programos
Baltarusistika Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612V10004
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

1.Programos tikslai:
Rengti Baltarusijos istorijos ir antropologijos srities aukštos kvalifikacijos specialistus.
Suteikti studentams plataus profilio fundamentaliąsias žinias ir formuoti bendruosius sugebėjimus, padedančius lanksčiai prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių darbo rinkos sąlygų, tęsti mokymąsi kitose studijų pakopose ir reikiamu metu atnaujinti savo išsilavinimo lygį darbo vietoje
Formuoti bazines žinias, gebėjimus ir įgūdžius, leidžiančius sėkmingai dirbti dėstant Baltarusijos istoriją ir kultūros istoriją vidurinėse mokyklose, dirbti muziejuose, interpretacijos centruose, galerijose, valdymo institucijose ir nevyriausybinėse organizacijose, žiniasklaidoje
Ugdyti kūrybingas ir politiškai aktyvias asmenybes, sugebančias įsijungti į vieningos Europos kultūrinės erdvės formavimą, prisidėti prie tarpkultūrinės komunikacijos vystymo, bendraeuropinių vertybių propagavimo Baltarusijos visuomenės demokratizavimo ir Baltarusijos integracijos į Europos erdvę
2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems:
Privalomas minimalus vidurinis arba specialusis vidurinis. Be to, studijuoti kviečiami asmenys jau įgiję aukštąjį išsilavinimą bei jauni specialistai, norintys kelti kvalifikaciją.
3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos.
-
4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos:
Studijų kalba - rusų, baltarusių; studijos yra skirtos Baltarusijos Respublikos piliečiams.

5. Studijų turinys (aprašomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintus Nuosekliųjų studijų programų nuostatus):
Studijų programos bendrojo universitetinio lavinimo dalykai (kreditai):
Filosofijos įvadas (4), Teisės enciklopedija (2), Politinės teorijos įvadas (2), Mokslinio tyrimo metodai (2), Šiuolaikinės informacinės technologijos (2), Šiuolaikinės gamtos mokslų problemos (2), Komunikacijos teorijos įvadas (2), Akademinis skaitymas ir rašymas (2), I Užsienio kalba (8), II Užsienio kalba (12), Lietuvių kalba ir kultūra (4).
Iš viso: 42 kreditai - 1056 (D), 337 (N) valandos.
Studijų programos pagrindų dalykai:
Dalykai pagal modulius, iš viso 60 kreditų - 1024 (D), 300 (N) valandos.
Studijų programos specialaus lavinimo dalykai:
Dalykai pagal modulius, iš viso 28 kreditai - 448 (D), 140 (N) valandos.
Laisvai pasirenkami dalykai.
Pasirenkami dalykai pagal modulius, iš viso 8 kreditai - 128 (D), 40 (N) valandos
6. Praktikos apibūdinimas (kreditai):
Priešdiplominė praktika - 10
7. Studijų pabaiga (baigiamasis darbas, egzaminų sistema)
Kursinis darbas - 2.
Bakalauro darbas - 10.

Anotaciją parengusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė


Vykdančioji direktorė Alina Juškienė

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

KARJEROS GALIMYBĖS.
Absolventai sėkmingai galės pritaikyti savo žinias įvairiose profesinės veiklos srityse ir dirbti kaip :
Istorikai, antropologai,
Istorijos mokytojai,
Muziejų darbuotojai,
Darbuotojai interpretacijos centruose, galerijose, valdymo institucijose, nevyriausybinėse organizacijose, žiniasklaidoje.


Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas ir pavardė

Vykdančioji direktorė Alina Juškienė

Data 2007 m. balandžio 4 d.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Europos Humanitarinis Universitetas Vilnius Kražių g. 25
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju