Mokymo programos
Pastatų energetika Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612E30002
Kodas pagal ISCED: 51152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti specialistus, kurie studijose sukauptų žinių dėka analizuodami ir modeliuodami energijos transformavimo procesus gebės formuoti ir spręsti šilumos gamybos, jos transformavimo, šilumos, dujų tiekimo ir naudojimo bei patalpų oro kokybės inžinerines problemas, projektuojant gebės panaudoti naujus bei esamus energetinius, šiluminius įrenginius bei sistemas, pasižyminčias aukštu energijos transformavimo, vartojimo bei valdymo efektyvumu, rentabilumu, kokybe ir patikimumu, darniu, subalansuotu išteklių poreikiu bei poveikiu aplinkai.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji energetikos bakalaurai studijuoja bendruosius dalykus: matematiką, fiziką, inžinerinę ir kompiuterinę grafiką, informacines technologijas, teorinę, medžiagų ir skysčių mechaniką, ekonomiką, vadybą. Studijų pagrindų dalykus: pastatų mikroklimatą, elektroniką, atmosferos apsaugą, techninę termodinamiką, šilumos ir masės mainus, energetines sistemas ir technologijas; specialybės dalykus: šilumos gamybą, šildymą, vėdinimą, oro kondicionavimą ir šaldymą, šilumos tiekimą, dujotiekį, techninių sistemų valdymą ir kt.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: pažintinė, mokomoji ir gamybinė praktika. Praktinių studijų trukmė - 12 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami energetinio darbo įgūdžiai, susipažįsta su įvairiomis pažangiomis energetinėmis sistemomis, kurias įrengiant, naudojant ir prižiūrint užtikrinamos geros sąlygos patalpose bei saugoma aplinka.
Studijų programa baigiama baigiamuoju - bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas energetikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Baigus pastatų energetikos studijų programą studijas galima tęsti technologijos mokslų srities magistrantūros studijas.
Pastatų energetikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti energetikais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Energetikos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti energetiko darbą.
Asmuo, įgijęs energetikos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti identifikuoti, formuluoti ir spręsti šilumos gamybos, transformavimo, šilumos, dujų tiekimo ir naudojimo bei patalpų oro kokybės inžinerines problemas, panaudoti šiuolaikines inžinerines priemones šilumos gamybos, transformavimo, šilumos, dujų tiekimo ir naudojimo bei patalpų oro kokybės inžinerinėse sistemose, paruošti šilumos gamybos, transformavimo, šilumos bei dujų tiekimo ir naudojimo bei patalpų oro kokybės inžinerinių sistemų projektus, atlikti jų ekonominį bei poveikio aplinkai įvertinimą, naudotis informacinėmis technologijomis, sprendžiant bendruosius ir specialiuosius inžinerinės veiklos uždavinius;
- žinoti termodinaminių sistemų, jas sudarančių medžiagų savybes, procesus jose, techninių sistemų energijos transformavimo galimybes, bendrąsias šiluminės, mechaninės, lauko ir ryšio formų energijos savybes, šilumos ir masės mainų reiškinius, pernešimo procesų parametrus, panašumo teoriją, energiją gaminančių, transformuojančių ir naudojančių sistemų ribas, struktūrą, savybes, veikimą, elementų ir procesų (medžiagų, energijos ir informacijos srautų bei vyraujančių jėgų) tarpusavio sąveiką, bendrąjį šių sistemų integralumą, jų sąveiką su aplinka;
- mokėti dirbti savarankiškai ir komandose, kūrybiškai, atsakingai.
Energetikos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal pastatų energetikos studijų programą.
Norintiems siekti energetikos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti energetiku nėra pripažįstami.
Įgiję energetikos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti energetiku šilumą gaminančiose, šilumą ar dujas tiekiančiose įmonėse, patalpų šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo ir vėsinimo sistemas projektuojančiose, įrengiančiose, prižiūrinčiose įmonėse, šias sistemas naudojančiose gamyklose ir visuomeniniuose pastatuose, dirbti vadovaujantį darbą.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju