Mokymo programos
Staliaus Pirminių žinių Ir įgūdžių Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 161054303
Kodas pagal ISCED: 13354
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Gamyba ir perdirbimas
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 10 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

PROGRAMOS APIBŪDINIMAS
Organizuojant statybos procesus ir siekiant racionaliai išnaudoti žmogiškuosius išteklius, yra poreikis ir žemesnės grandies darbininkų, kuriems darbo objekte užtektų tik privalomų atitinkamos profesijos kompetencijų, kurias galima įsigyti asmenims su žemesniu bendruoju išsilavinimu, arba kurie mokėsi trumpesnį laiką.
Ši mokymo programa skirta pirminiam staliaus rengimui darbo rinkos profesinio mokymo įstaigoje.
30% mokymui skirto laiko užima teorinis mokymas, kurio metu besimokantieji išsiaiškina staliaus darbų atlikimo technologijos žinias, naudojamų įrankių ir įrengimų saugaus naudojimo reikalavimus, apdirbamos medienos savybes ir gaminamų gaminių kokybės priklausomybę nuo jų, išmoksta skaityti nesudėtingus gaminių brėžinius, įgyja svarbių darbų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos žinių.
Praktiniam mokymui numatyti du etapai: pirmas - tai mokymas mokomosiose dirbtuvėse, kur ugdomi pirmieji staliaus kvalifikacijai būdingi mokėjimai: darbo su rankiniais įrankiais, įrankių paruošimo darbui, atliktų darbų kokybės įvertinimo ir pan. Kiti staliaus mokėjimai ir įgūdžiai ugdomi antrajame etape, kai besimokantieji dirba pagalbinius staliaus darbus darbo vietose, aprūpintose reikalinga darbo įranga: staklėmis, įrankiais, medienos ruošiniais.
Mokymas baigiamas kvalifikacijos egzaminu, susidedančiu iš praktinio kvalifikacinio darbo atlikimo ir teorinių žinių patikrinimo. Jį laikyti gali asmenys atsiskaitę už visų mokymo dalykų mokymąsi ir gavę teigiamus įvertinimus.
Išlaikę kvalifikacijos egzaminą asmenys gauna pirmo lygio kvalifikacijos pažymėjimą (lygmuo 1500), liudijantį apie įgytą kompetenciją.
Baigę šią mokymo programą asmenys gali dirbti pagalbiniu darbininku medienos apdirbimo ir baldų pramonės įmonėse, firmose, akcinėse bendrovėse.
Asmenims, įgijusiems šioje programoje numatytą kvalifikaciją ir parodžiusiems sugebėjimus atlikti darbus kokybiškai gali būti pasiūlytas papildomas mokymas, apimantis modulius Ma ( Medienos antrinis apdirbimas), Mst, (Medienos apdirbimas langų ir durų gamybai skirtomis staklėmis), ( Langų ir durų gamybos. modulinės programos ) staliaus profesinio rengimo modulinėje struktūroje. Tokiu atveju asmuo įgijęs papildomai tuose moduliuose numatytas kompetencijas, gali įgyti 2 - o lygio staliaus profesinę kvalifikaciją. Mokymo programą rengė Vilniaus Jeruzalės DRMC vyr. profesijos mokytojas Donatas Čerškus.


Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas


Pagalba
| Apie sistemą |
English
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras Vilnius Laisvės pr. 53
Panevėžio profesinio rengimo centras Panevėžys Staniūnų g. 68
Kelmės profesinio rengimo centras Kelmės r. J. Janonio g. 11
Marijampolės profesinio rengimo centras Marijampolė Kauno g. 117
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras Vilnius Jeruzalės g. 53
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Vilnius Žirmūnų g. 143
Šiaulių darbo rinkos mokymo centras Šiauliai Dvaro g. 144A
Šiaulių darbo rinkos mokymo centras Šiauliai Dvaro g. 144A
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Panevėžys J. Basanavičiaus g. 23A
Alytaus darbo rinkos mokymo centras Alytus Pulko g. 55
Anykščių technologijos mokykla Anykščių r. Ažupiečių k., Anykščių sen.
Tauragės profesinio rengimo centras Tauragės r. Aerodromo g. 7
Varėnos technologijos ir verslo mokykla Varėnos r. J. Basanavičiaus g. 1
Uždarosios akcinės bendrovės "Telšių praktika" dailiųjų amatų mokykla Telšių r. Muziejaus g. 29
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras Vilnius Kalvarijų g. 159
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju