Mokymo programos
Europos Sąjungos teisė
Valstybinis kodas: 62101S106
Kodas pagal ISCED: 51238
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.
Neakivaizdinė: 1,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti Europos Sąjungos teisės specialistus, gebančius taikyti Europos Sąjungos teisės žinias praktinėje veikloje: suprasti, kaip yra priimami sprendimai Europos Sąjungos lygmeniu, dalyvauti įvairiose darbo grupėse Europos Sąjungos institucijose ir tokiu būdu atstovauti Lietuvos Respublikos interesus, puikiai suvokti Europos Sąjungos teisės aktų sistemą, jų taikymo ypatumus nacionalinėje teisėje, kitais būdais pritaikyti Europos Sąjungos teisės žinias praktikoje bei siekiančius dirbti Europos Sąjungos institucijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji Europos Sąjungos teisės specialistai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: Europos Bendrijų vidaus rinkos laisves, Europos Sąjungos darbo teisę, Europos Teisingumo Teismą, Europos Sąjungos finansų teisę, Vartotojų teisių apsaugą Europos Sąjungos teisėje, Europos Sąjungą ir žmogaus teises, Europos Sąjungą ir bendradarbiavimą teisingumo ir vidaus reikalų srityse, pabėgėlių teisę, įmonių teisinį reguliavimą Europos Sąjungos teisėje, Europos Sąjungos konkurencijos teisę, teisės sociologiją.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas teisės magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Europos Sąjungos teisės studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslo srities doktorantūros studijų programose.
Europos Sąjungos teisės studijų programa skirta asmenims, turintiems teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti teisės magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Teisės magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti teisininko darbą.
Asmuo, įgijęs teisės magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti dirbti teisėju, advokatu, prokuroru, notaru, valstybinių institucijų ir privačių bendrovių teisinėse tarnybose, taikyti Europos Sąjungos teisės žinias praktinėje veikloje, dalyvauti įvairiose darbo grupėse Europos Sąjungos institucijose ir tokiu būdu atstovauti Lietuvos Respublikos interesus;
žinoti, kaip yra priimami sprendimai Europos Sąjungos lygmeniu (Europos Sąjungos institucijose), Europos Sąjungos teisės aktų sistemą, jų taikymo ypatumus nacionalinėje teisėje;
- mokėti nuosekliai ir kritiškai mąstyti, tiksliai identifikuoti teisinio reguliavimo problemas, atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, būti mandagiu, taktišku, išlaikančiu savitvardą.
Teisės magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal teisės krypties programas.
Norintiems siekti teisės magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti teisininku nėra pripažįstami.
Įgiję teisės magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti teisėjais, advokatais, prokurorais, notarais įvairiose valstybinėse institucijose ir privačiose įmonėse, taip pat aukštosiose mokyklose mokslinį-pedagoginį darbą.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju