Mokymo programos
Pastoracinė teologija
Valstybinis kodas: 62102H103
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji teologijos magistrantūros, pastoracinės teologijos studijų programa skirta rengti pastoracinės teologijos specialistus, gebančius taikyti teorines pastoracinės psichologijos žinias praktikoje, suprasti santuokos tikslus ir uždavinius, ieškoti problemų šeimoje sprendimo būdų.
Stojantysis turi turėti teologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir įvykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji teologijos magistrai, pastoracinės teologijos specialistai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: krikščioniškąją antropologiją, pastoracinę psichologiją, pastoracinę reabilitaciją, pašaukimų pastoraciją, meilę ir pasirengimą šeimai; pastoracines programas ir jų rengimą, vyro ir moters psichologiją, sielovadą kritiniais gyvenimo atvejais, santuokos sakramento teisinius aspektus, dvasingumo psichologiją, parapijos sociologiją ir kt. ir taikomuosius studijų dalykus: psichologiją, filosofiją, lotynų kalbą ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos, tačiau atliekami kursiniai tiriamieji darbai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas pastoracinės teologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus teologijos magistro, pastoracinės teologijos studijų programą studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūroje.

Pasidalink Facebook'e
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju