Mokymo programos
Geotechnika
Valstybinis kodas: 62102T103
Kodas pagal ISCED: 51258
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti statybos inžinerijos magistrus, gebančius modeliuoti praktinę geotechninę problemą, įvertinti projektavimui reikalingus geotechninius parametrus ir taikyti analitinius, projektavimo metodus geotechnikos problemoms spręsti.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji statybos inžinerijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: mokslinio tyrimo pagrindus, kompiuterinį projektavimą optimizacijos teoriją, skaitmeninių metodų taikymą gruntų mechanikoje; taikomuosius studijų dalykus: pagrindo kontrolės metodus, filtracijos ir konsolidacijos teoriją, geosintetikos taikymą geotechnikoje, sekliųjų pamatų projektavimą, pamatų pagrindų ir šlaitų pastovumą ir kt.
Vykdoma mokomoji praktika. Praktinių studijų trukmė – 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami mokslinių tyrimų atlikimo, informacinių technologijų naudojimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikimas statybos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus geotechnikos studijų programą, studijas galima tęsti technologijų mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Geotechnikos studijų programa skirta asmenims, turintiems statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti statybos inžinerijos magistrais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Statybos inžinerijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti inžineriaus darbą.
Asmuo, įgijęs statybos inžinerijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti surasti ir analizuoti mokslinių tyrimų duomenis, įvertinti mokslinių tyrimų poreikį, kvalifikuotai planuoti tyrimą, tinkamai parinkti tyrimų metodus ir priemones, panaudoti naujausias informacines technologijas, vertinti tyrimo duomenis, vertinti geotechnines sąlygas, skaičiuoti geotechnines konstrukcijas, vertinti geotechninių konstrukcijų patikimumą, parinkti tinkamas statybos darbų procesų organizavimą technologijas geotechninėje statyboje, tinkamai įvertinti eksploatacines geotechninių statinių savybes
- žinoti statybos inžinerijos mokslo krypties tendencijas, problemas, jų sprendimo kryptis
mokėti dirbti savarankiškai, greitai, kruopščiai, atsakingai, tinkamai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais, vadovauti kolektyvui
Statybos inžinerijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal geotechnikos studijų programą.
Norintiems siekti statybos inžinerijos magistro kvalifikacijos, reikia turėti statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti statybos inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję statybos inžinerijos magistro kvalifikaciją, asmenys gali dirbti statybos įmonėse, universitetuose bei kolegijose, valstybės tarnybose, apskrityse, savivaldybėse, konsultavimo tarnybose, organizacijų personalo mokymo centruose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju