Mokymo programos
Socialinis darbas
Valstybinis kodas: 62105S204
Kodas pagal ISCED: 51276
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.
Neakivaizdinė: 1,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti socialinius darbuotojus, išmanančius socialinio darbo principus, teorijas ir metodus, suvokiančius socialinio darbuotojo misiją, besivadovaujančius socialinio darbo vertybėmis.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Studentams, nestudijavusiems socialinio darbo bakalauro studijų programoje, numatyti 5 papildomi studijų dalykai, kuriuos jie turi išklausyti per pirmuosius du semestrus: bendruomenės socialinė veikla, sociologijos įvadas, socialinio darbo metodika (bendroji dalis), konsultavimas socialiniame darbe, socialinio darbo teorija ir praktika (bendroji dalis).
Būsimieji socialinio darbo magistrai studijuoja plečiamojo lygio dalykus: socialinio darbo teorinius modelius, socialinės saugos teisę, sociokultūrinį bendruomenės ugdymą, socialinės gerovės institucinę sistemą, socialinių tyrimų metodologiją, Europos Sąjungos socialinę politiką, socialinę demografiją, socialinės sferos sociologiją, gyvenimo raidos sociologiją, socialinių programų sisteminį vertinimą, socialinių institucijų vadybą, tarpininkavimą socialiniame darbe, socialinės vadybos praktiką ir kt.
Praktinės studijos vyksta savivaldybėse, vaiko teisių apsaugos tarnyboje ir pataisos sistemoje. Praktinių studijų trukmė - 200 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami bendravimo su įvairiais žmonėmis, socialinės pagalbos teikimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas socialinio darbo magistro kvalifikacinis laipsnis ir socialinio darbuotojo profesinė kvalifikacija.
Baigus socialinio darbo magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Socialinio darbo magistrantūros studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti socialinio darbo magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Socialinio darbo magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti socialinio darbuotojo darbą.
Asmuo, įgijęs socialinio darbo magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti integraliai panaudoti įvairias mokslo žinias ir praktikos informaciją, inicijuojant teisinių dokumentų pataisas teigiamiems socialiniams pokyčiams įgyvendinti, dirbti su įvairiomis klientų grupėmis, priimti savarankiškus ir atsakingus sprendimus praktinėje veikloje, taikyti socialinio darbo naujoves bei naudotis šiuolaikiškomis informacinėmis technologijomis, plėtoti etiškus santykius su klientais, planuoti, organizuoti, vertinti socialinės pagalbos teikimą, bendradarbiauti, atlikti tyrimus ir tobulinti socialinio darbo praktiką
- žinoti politinius sprendimus, paslaugų plėtotės ir prevencijos projektus, socialinio ir ekonominio teisingumo užtikrinimo būdus, praktinės patirties vystymo ir socialinio funkcionavimo stiprinimo metodus
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai, planuoti ir organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais
Socialinio darbo magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal socialinio darbo magistrantūros studijų programą.
Norintiems siekti socialinio darbo magistro kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti socialiniu darbuotoju nėra pripažįstami.
Įgiję socialinio darbo magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti socialiniu darbuotoju socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos priežiūros, teisėsaugos institucijose, socialinės rūpybos skyriuose, vaikų, žmonių su negalia, pagyvenusių žmonių dienos centruose, bendruomenės centruose, vaikų, senų žmonių globos namuose, žmonių su negalia pensionatuose, ligoninėse, mokyklose, kalėjimuose, įvairiose nevyriausybinėse organizacijose, bendruomenėse.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju