Mokymo programos
Intelektinės nuosavybės teisė
Valstybinis kodas: 621M90002
Kodas pagal ISCED: 51238
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.
Neakivaizdinė: 1,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti intelektinės nuosavybės teisės specialistus, kurie, turėdami specialios civilistikos srities žinių, turės ir bendrąjį teisininko-privatininko parengimą.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji intelektinės nuosavybės teisės specialistai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: įvadą į intelektinę nuosavybę, atskirų civilinio proceso stadijų ir atskirų kategorijų civilinių bylų nagrinėjimo ypatumus, sutarčių teisę, intelektinės nuosavybės apsaugą elektroninėje erdvėje, autorių teisių gynimą, prekių ženklų ir dizaino teisinį reglamentavimą, civilinę teisinę atsakomybę, autorių teises civilinėje apyvartoje, Europos Bendrijos intelektinės nuosavybės teisę ir kitus dalykus.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas teisės magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus intelektinės nuosavybės teisės studijų programą studijas galima tęsti socialinių mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Intelektinės nuosavybės teisės studijų programa skirta asmenims, turintiems teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems teisės magistro kvalifikacijos.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Teisės magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti teisinį darbą, susijusį su intelektine nuosavybe.
Asmuo, įgijęs teisės magistro kvalifikacinį laipsnį, turi:
- gebėti tinkamai taikyti intelektinės nuosavybės teisių gynimo būdus, intelektinės nuosavybės teisių perdavimą pagal sutartis, pramoninės nuosavybės teisės normas, išmanyti teisinį reguliavimą autorių, gretutinių teisių ir sui generis teisių srityje bei taikyti žinias apie tradicinius ir alternatyvius autorių teisių įgyvendinimo būdus;
- žinoti Europos Sąjungos ir tarptautinį teisinį reguliavimą intelektinės nuosavybės srityje, intelektinės nuosavybės apsaugos elektroninėje erdvėje problematiką ir problemų sprendimo būdus;
- mokėti nuosekliai ir kritiškai mąstyti, tiksliai identifikuoti teisinio reguliavimo problemas, atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, būti mandagiu, taktišku, išlaikančiu savitvardą.
Teisės magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal intelektinės nuosavybės teisės studijų programą.
Norintiems siekti teisės magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti teisininku nėra pripažįstami.
Įgiję teisės magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali užsiimti advokato praktika, būti įmonių teisininkais, patentiniais patikėtiniais, vykdyti intelektinės nuosavybės teisės žinių reikalaujančias funkcijas Lietuvos Respublikos valstybės tarnyboje, asociacijose, atstovaujančiose autorių ir pramoninės nuosavybės savininkų interesus, atitinkamose Europos Sąjungos institucijose, tarptautinėse specializuotose organizacijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Mykolo Romerio universitetas Vilnius Ateities g. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju