Mokymo programos
Dailės istorija ir teorija
Valstybinis kodas: 621U90001
Kodas pagal ISCED: 51221
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji menotyros magistrantūros, dailės istorijos ir teorijos studijų programa suteikia plačias bendrąsias kompetencijas, kurios būtinos profesinėje veikloje ir nesunkiai perkeliamos į kitas, su menotyra tiesiogiai nesusijusias, veiklos sritis.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas.
Būsimieji menotyros magistrai, menotyrininkai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: Rytų ir Vidurio Europos šiuolaikinę dailę irmemorialinius paminklus, ankstyvosios krikščionybės ir viduramžių meno istoriografiją, Lietuvos bažnyčios istorijos istoriografiją, bažnytinę dailę, Vilniaus meno mokyklą, aktualias Lietuvos kultūros paveldo apsaugos problemas, Lietuvos dailę ir visuomenę XIX a.pab. - XX a.pr., Lietuvos meninio gyvenimo organizavimą XX a. I p.; taikomuosius studijų dalykus: visuotinę meno istoriją, visuotinę ir Lietuvos architektūros istoriją ir tendencijas, visuotinę ir Lietuvos fotografijos istoriją, dailės kūrinio analizę, semiotinės analizės įvadą, dailėtyrinio teksto analizę, psichoanalizės pagrindus, kuratoriaus darbo principus ir kt.
Vykdoma meninė praktika. Praktinių studijų trukmė - 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami kultūrinių renginių organizavimo, meno kūrinių atpažinimo ir interpretavimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu moksliniu darbu. Baigusiajam suteikiamas menotyros magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus menotyros magistrantūros, dailės istorijos ir teorijos studijų programą studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Dailės istorijos ir teorijos studijų programa skirta asmenims, turintiems humanitarinių mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti menotyros magistrais, menotyrininkais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Menotyros magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti menotyrininko darbą.
Asmuo, įgijęs menotyros magistro kvalifikacinį laipsnį, turi:
gebėti atlikti dailės ir (arba) architektūros kūrinio ekspertizę, kontekstinę ir funkcinę analizę, analizuoti šiuolaikinio meno procesus ir numatyti tendencijas, aktualizuoti kultūros paveldą, pateikti rekomendacijas dėl paveldosaugos, rengti meno sklaidos ir edukacijos projektus ir juos įgyvendinti, kritiškai vertinti meno būklę, atlikti savarankiškus ir grupinius mokslo tyrimus; žinoti dailės ir (arba) architektūros istoriją, teoriją ir (ar) kritiką, kultūros politikos, industrijos, administravimo ir rinkodaros specifiką;
mokėti kritiškai, analitiškai ir kūrybiškai mąstyti.
Menotyros magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal dailės istorijos ir teorijos programą.
Norintiems siekti menotyros magistro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti humanitarinių ar socialinių mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti menotyrininku nėra pripažįstami.
Įgiję menotyros magistro, , menotyrininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti menotyrininkais mokslo, mokymo ir studijų institucijose, muziejuose, žiniasklaidoje, galerijose ir kitose parodas organizuojančiose įstaigose, kūrybinėse sąjungose, reklamos, administravimo, turizmo srityse, įgyvendinti laisvus kūrybinius projektus, versti iš užsienio kalbų ir eksponuoti savo meninę kūrybą.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus dailės akademija Vilnius Maironio g. 6
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju