Mokymo programos
Architektūra
Valstybinis kodas: 621K11001
Kodas pagal ISCED: 51258
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Architektūros antrosios pakopos studijų programa skirta gausinti ir gilinti pagrindinėse studijose įgytoms žinias ir gebėjimus, rengti aukšto profesinio meistriškumo ir intelektualinio lygio architektūros specialistus, gebančius derinti praktinę ir mokslinę veiklą kūrybiniame darbe.
Stojantysis turi turėti architektūros (Pastatų renovacijos specializacijoje ir kai kurie statybos inžinerijos bakalaurai) bakalauro arba architekto kvalifikacinį laipsnį ir atitikti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji architektūros magistrai studijuoja šiuos gilinamojo pobūdžio dalykus: ekologiją, renovaciją, architektūros paveldo ir kraštovaizdžio apsaugą, meninių urbanistikos principų ir kūrybinės paieškos metodus, kultūrologijos objektus ir masines komunikacijas, miestų kultūros teorijas, architektūros objektų projektavimą; taikomuosius studijų dalykus: architektūros semiotiką, urbanizuoto kraštovaizdžio kompoziciją, naujas technologijas architektūroje, pastato konstrukcijų renovaciją, akustiką ir šviesotechniką.
Studijų programoje yra 4 specializacijos. Kiekvienoje iš jų magistrantai gilinasi ir mokosi savarankiškai spręsti architektūros objektų tyrimo ir projektavimo problemas, atitinkančias specializacijos kryptį ir turinį:
statinių architektūros specializacijoje gilinamos žinios ir praktiniai įgūdžiai įvairios paskirties pastatų ir jų kompleksų tyrimo bei projektavimo srityse;
pastatų renovacijos specializacijoje pagrindinis dėmesys skiriamas pastatų ir jų konstrukcijų renovacijos principams ir metodams;
urbanistinio planavimo specializacijoje gilinamos žinios urbanistikos politikos, urbanistinių sistemų ir struktūrų formavimo, kraštovaizdžio architektūros ir teritorijų planavimo srityse;
urbanistinių kompleksų architektūros specializacijoje gilinamos žinios urbanistinių struktūrų ir kompleksų (miesto gatvių ir aikščių, visuomeninių ir privačių erdvių) tyrimo ir projektavimo srityse.
Praktika nenumatyta. Studijų metu rengiami projektai, reikalingi architekto praktinei veiklai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu/projektu, kuriame pateikiamas specializaciją atitinkantis projektas, pagrįstas išsamaus tiriamojo darbo duomenimis.
Baigus architektūros studijų programą, studijas galima tęsti doktorantūroje kai kuriose humanitarinių, socialinių, technologijos mokslų srityse.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Architektūros magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti projektuotojo ir vadovo darbą projektavimo, verslo, administravimo srities įmonėse bei organizacijose, švietimo ir mokslo įstaigose.
Asmuo, įgijęs architektūros magistro kvalifikacinį laipsnį, turi:
gebėti įvertinti mokslinių tyrimų poreikį, atlikti tyrimus, įvertinti ir taikyti jų rezultatus rengiant statinių, urbanistinių kompleksų, miesto planavimo projektus, kurie atitiktų visuomenės poreikius ir aukštus estetinius bei techninius reikalavimus;
žinoti architektūros mokslo tendencijas ir kūrybinės praktikos problemas, jų sprendimo kryptis; socialinių, ekonominių, technologinių, kultūrinių, aplinkosauginių veiksnių reikšmę, kuriant sveiką, saugią, ekologiškai subalansuotą aplinką;
mokėti dirbti atsakingai, suprantant architekto vaidmenį ir atsakomybę visuomenėje, savarankiškai organizuoti darbą, kvalifikuotai bendrauti su kolegomis, kitų sričių specialistais – partneriais ir klientais;
Architektūros magistro kvalifikacinį galima įgyti universitetuose, kuriuose vyksta studijos pagal menų srities, architektūros studijų programas.
Norintiems siekti architektūros magistro kvalifikacijos reikia turėti architektūros (Pastatų renovacijos specializacijoje ir kai kurie statybos inžinerijos bakalaurai) bakalauro arba architekto kvalifikacinį laipsnį.
Įgiję architektūros magistro kvalifikaciją, asmenys gali dirbti projektuotojo ir vadovo darbą projektavimo ir statybos įmonėse, universitetuose ir kolegijose, valstybinėse tarnybose – administracinį architektūros ir miestų planavimo, paveldo apsaugos ir kitus darbus.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilnius Saulėtekio al. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju