Mokymo programos
Socialinis darbas
Valstybinis kodas: 621L50003
Kodas pagal ISCED: 51276
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti socialinius pedagogus, gebančius dirbti ugdymo, rūpybos socialines paslaugas teikiančiose institucijose, valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, institucijose, ginančiose vaikų bei socialinės atskirties grupėse esančių asmenų teisę į kokybišką gyvenimą.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji socialiniai pedagogai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: socialinę politiką, ugdymo filosofiją, projektų vadybą, asmenybės raidos psichologines teorijas, organizacijų elgseną ir strateginį vystymą, lyderiavimą, kokybės vadybą, mokslinio teksto stilistiką, specializacijos teorinį kursą ir kt. ir taikomuosius studijų dalykus: bendravimo psichologiją, delinkventicijos teorijas ir asocialaus elgesio mechanizmus, hodegetiką, prevencinės pedagogikos teorijas, penitencinę veiklą, viešąjį administravimą, socialinių institucijų vadybą ir auditą, kultūros studijas, profesinės karjeros projektavimą, socialinės komunikacijos paradigmas.
Asmenys, kurie bakalauro studijų metu neįgijo socialinio darbuotojo kvalifikacijos magistrantūroje papildomai dar studijuoja pedagogikos bei psichologijos dalykus.
Vykdoma mokslinė tiriamoji praktika savo pasirinktoje institucijoje. Praktinių studijų trukmė – 4 savaitės. Jos metu tobulina mokslinės kalbos stilių, rengia paskaitos ir seminaro konspektą, savo tyrimų duomenis skelbia straipsnyje, kuris publikuojamas mokslo leidinyje.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas socialinio darbo magistro kvalifikacinis laipsnis ir socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija.
Baigus socialinio darbo magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Socialinio darbo studijų programa skirta asmenims, turintiems socialinio darbo, edukologijos bei kitų socialinių mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti socialiniais pedagogais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Socialinio darbo magistro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija reikalinga norint dirbti socialinio darbuotojo, socialinio konsultanto, socialinio pedagogo darbą.
Asmuo, įgijęs socialinio darbo magistro laipsnį ir pedagogo kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti sociokultūrinę šalies, regiono, bendruomenės situaciją ir parengti rekomendacijas jos tobulinimui, teikti asmenims, šeimoms ir bendruomenėms socialinę pagalbą, vykdyti prevencines programas, analizuoti , projektuoti ir vertinti socialinių programų veiksmingumą, inicijuoti ir valdyti socialinius pokyčius, kurti ir įgyvendinti asmens socializaciją skatinančias programas, projektus, sudarančius galimybę pilietinei brandai bei lygių galimybių realizavimui
- žinoti šiuolaikinėse visuomenėse vykstančius socialinius procesus, asmens raidos ypatumus ir identifikuoti reikalingą bei savalaikę intervenciją, vaikų apsaugos ir kitas pagalbą teikiančias institucijas, rizikos šeimų pagrindinius ypatumus
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai, empatiškai bendrauti su kolegomis ir klientais
Socialinio darbo magistro laipsnį ir pedagogo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal socialinio darbo magistrantūros studijų programą.
Norintiems siekti socialinio darbo magistro laipsnio ir pedagogo kvalifikacijos, reikia turėti socialinio darbo, edukologijos arba kitų socialinių mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti socialiniu darbuotoju ar pedagogu nėra pripažįstami.
Įgiję socialinio darbo magistro laipsnį ir pedagogo kvalifikaciją asmenys gali dirbti ugdymo, rūpybos socialines paslaugas teikiančiose institucijose, valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, institucijose, ginančiose vaikų bei socialinės atskirties grupėse esančių asmenų teisę į kokybišką gyvenimą.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos edukologijos universitetas Vilnius Studentų g. 39
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju