Mokymo programos
Cheminė technologija
Valstybinis kodas: 621H81001
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, įgijusius gilių teorinių ir praktinių žinių apie cheminius, hidromechaninius, termodinaminius procesus, chemines technologijas, gebančius projektuoti ir valdyti sudėtingų cheminių technologijų inžinerines sistemas, organizuoti jų eksploataciją, organizuoti ir atlikti standartinius ir nestandartinius laboratorinius tyrimus, taikydami šiuolaikinius instrumentinės analizės metodus, savarankiškai vykdyti mokslinius tiriamuosius darbus bei dirbti tiriamąjį, technologinį, ekspertinį, konsultacinį bei vadybinį darbą įmonėse ir organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji chemijos inžinerijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: reaktorių inžineriją, polimerines medžiagas, tyrimų optimizavimą, organinių junginių spektroskopiją, elektrochemines dangas, neorganinių medžiagų technologiją, organinių reakcijų kinetiką ir katalizę, ir taikomuosius studijų dalykus: biokatalizatorius, polimerinių atliekų perdirbimą, baltymų, hormonų, fermentų išskyrimo technologiją, ir kt. dalykus.
Iš viso studijuojama 16-20 dalykų.
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas chemijos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Cheminės technologijos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Cheminės technologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems chemijos ar chemijos inžinerijos ar jai artimos technologijos mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti chemijos inžinerijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Chemijos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, technologinį, ekspertinį, konsultacinį bei vadybinį darbą įmonėse ir organizacijose.
Asmuo, įgijęs chemijos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai organizuoti ir vykdyti mokslinius ir taikomuosius tyrimus, taikant šiuolaikinius instrumentinės analizės metodus; analizuoti, apibendrinti ir pristatyti gautuosius rezultatus;
 • gebės projektuoti ir valdyti sudėtingų cheminių technologijų inžinerines sistemas, organizuoti jų eksploataciją; teikti konsultacijas ir koordinuoti naujus projektus;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, įvertinant alternatyvius variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;

 • pažintinės kompetencijos -
 • mokės kritiškai įvertinti ir kūrybiškai taikyti naujausias žinias apie cheminių reakcijų inžineriją, chemijos produktų gamybos technologijas, instrumentinės analizės metodus, tyrimų organizavimą ir optimizavimą, gamyboje naudojamų medžiagų savybes ir taikymo galimybes, darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimus;
 • mokės plėsti savo profesinės veiklos kompetencijas, nuolat papildant turimas žinias naujomis, iš veiklos praktikos ir mokymosi gaunamomis žiniomis;
 • mokės plėtoti fundamentaliuosius ir taikomuosius mokslo tyrimus, siekiant tinkamai atsakyti globalios ir dinamiškos aplinkos iššūkiams;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Chemijos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal chemijos inžinerijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti chemijos inžinerijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti chemijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti chemijos inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję chemijos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, technologinį, ekspertinį, konsultacinį bei vadybinį darbą įmonėse ir organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju