Mokymo programos
Autobuso Vairuotojo, Turinčio Teisę Vairuoti D Kategorijos Automobilius, Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 261084019
Kodas pagal ISCED: 23384
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Transporto paslaugos
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 6 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Autobuso vairuotojo su teise vairuoti D kategorijos automobilius mokymo programa sudaryta vadovaujantis Lietuvos profesijų klasifikatoriumi ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais, t.y. vadovaujantis Europos Ekonominės Tarybos Reglamentu 3820/85 bei Europos Bendrijos Tarybos direktyva dėl vairuotojo pažymėjimų 2000/56/ EB papildančią, direktyvą 91/439/EB bei Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 3-387 patvirtintais “Automobilių ir motociklų vairuotojų kvalifikaciniai reikalavimais”.
Ši pirmo lygio profesinę kvalifikaciją suteikianti autobuso vairuotojo rengimo programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir ne jaunesniems kaip 21 metų, kai jie turi ne trumpesnę kaip vienerių metų D1 arba C kategorijų automobilių vairavimo patirtį .
Mokymo programos struktūra ir mokymo programą sudarančių dokumentų sąrašas bei formos atitinka darbo rinkos profesinio mokymo programų bendruosius reikalavimus.
Besimokydami pagal šią programą asmenys įsisavina pagrindines žinias apie autobusų sandarą, konstrukcinius ypatumus, eksploatacines savybes, priežiūrą, variklio mechanizmus, veikimo principus, uždegimo, paleidimo sistemų, apšvietimo, transmisijos, važiuoklės, vairo, stabdžių sistemų sandarą, jų techninį aptarnavimą, galimus gedimus ir šalinimo būdus bei autobusų vairuotojų darbo ir poilsio rėžimą, dokumentaciją, žmonių vežimo vietiniais ir tolimojo susisiekimo maršrutais taisykles.
Per mokymosi laikotarpį (6 savaitės) asmenys teoriškai ir praktiškai supažindinami su kelių eismo taisyklų reikalavimais vairuojant automobilius gyvenvietės ir ne gyvenvietės keliuose, važiavimą per reguliuojamas ir nereguliuojamas sankryžas, geležinkelio pervažas, transporto priemonių vilkimo būdus, pervežant žmones ir gabenant bagažą , tempiant priekabas . Asmenys yra supažindinami su darbuotojo saugos ir sveikatos reikalavimais, saugaus eismo ir aplinkosaugos pagrindinėmis nuostatomis bei vairuotojo atsakomybę už keleivių įlaipinimą-išlaipinimą ir saugų pervežimą pagal sutartas sąlygas, bilietavimą. Mokymo programa orientuota į praktinę veiklą, pereinant nuo mokymo į mokymąsi.
Programos mokymo plane ir atskirų dalykų programose nurodytas teorinių pamokų ir praktinio vairavimo valandų, skirtų kiekvienam asmeniui, skaičius. Praktinio vairavimo mokymas susideda iš dviejų dalių: pirmoji praktinio užsiėmimo dalis vykdoma autodrome arba vairavimo mokymo aikštelėje, o tolimesnis mokymas vykdomas keliuose, realaus eismo sąlygomis.
Asmenims, turintiems aukštesnį bazinį pasirengimą, negu numatyta programoje, ir automobilizmo žinių bei didelę vairavimo patirtį, teorijos mokymo trukmė, nurodyta mokymo programos plane, gali būti sutrumpinta, tačiau visais atvejais negali būti mažesnė negu 30% numatytos trukmės.
Įsisavinę automobilių sandaros ir eksploatacijos, kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo dalykus bei D kategorijos automobilių vairavimą, asmenys gauna įskaitas ir jiems išduodamas nustatytos formos liudijimas, kuris suteikia teisę laikyti valstybinius egzaminus D kategorijos automobilių vairuotojo pažymėjimui gauti.
Asmenys, turintys D kategorijos automobilių vairuotojo pažymėjimą , gali vairuoti D kategorijos autobusų junginį su priekaba , kurios leidžiamas maksimalus svoris nedidesnis kaip 750 kg .
Sėkmingai baigę visą mokymo kursą asmenys laiko transporto priemonių sandaros ir eksploatacijos bei keleivių vietinių ir tolimojo susisiekimo pervežimų dalykų kvalifikacinį egzaminą. Išlaikiusiems egzaminą išduodamas nustatytos formos pirmo lygio kvalifikacijos pažymėjimas (lygmuo1500). Mokymo institucijos išduotas pažymėjimas įrodo asmens profesinį pasirengimą dirbti autobusų vairuotoju ir pateikiamas darbdaviui kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos Darbo Kodekso 104 straipsnio 2 dalis.
Mokymo programą parengė Kauno Naujamiesčio darbo rinkos mokymo centro profesijos mokytojų kolektyvas. Mokymo programa aptarta Kauno Naujamiesčio darbo rinkos mokymo centro ir keleivinio transporto įmonėse ir rekomenduojama įtraukti į Studijų ir mokymo programų valstybinio registrą kaip Darbo rinkos profesinio mokymo I lygio programą.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas


Pagalba
| Apie sistemą |
English
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras Vilnius Jeruzalės g. 53
Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras Klaipėda Alyvų g. 10A
Šiaulių darbo rinkos mokymo centras Šiauliai Dvaro g. 144A
Šiaulių darbo rinkos mokymo centras Šiauliai Dvaro g. 144A
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju