Mokymo programos
Hidrogeologija ir inžinerinė geologija
Valstybinis kodas: 62105P104
Kodas pagal ISCED: 51244
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistratūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos specialistus, gebančius taikyti pagrindinius geomechanikos, hidrogeodinamikos ir hidrogeochemijos principus bei lauko ir laboratorinių tyrimų metodus, suprantančius žemės sandarą, jos medžiaginės sudėties raidą ir dinamiką, svarbiausius hidrogeologinius ir inžinerinius geologinius procesus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji geologijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: geomechaniką, inžinerinę hidrogeologiją, geotechninį projektavimą, Baltijos šalių geotechniką, hidrogeologinį modeliavimą ir kitus dalykus.
Atliekama profesinė praktika. Praktinių studijų trukmė – 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami kylančių problemų išnagrinėjimo, jų sprendimo būdų suradimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas geologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos, geologijos, statybos inžinerijos ir aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti geologijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju