Mokymo programos
Ankstyvasis anglų kalbos ugdymas
Valstybinis kodas: 631X13006
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Aukštojo mokslo diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1 m.
Neakivaizdinė: 1 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Ankstyvojo anglų kalbos ugdymo specialiųjų profesinių studijų programa skirta suteikti pradinių klasių mokytojams specialiųjų kompetencijų ir anglų kalbos dalykinių bei ankstyvojo anglų kalbos ugdymo proceso modeliavimo kompetencijų, reikalingų mokyti anglų kalbos pradinio ugdymo pakopoje. Absolventai sukaups pakankamai anglų kalbos ir didaktikos žinių ir mokės jas pritaikyti praktikoje.
Stojantysis turi turėti edukologijos bakalauro laipsnį ir pradinių klasių mokytojo profesinę kvalifikaciją, mokęsis anglų kalbos kaip užsienio kalbos vidurinėje ir aukštojoje mokykloje ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji ankstyvojo anglų kalbos ugdymo mokytojai studijuoja angliškai kalbančių šalių istoriją ir civilizaciją, anglų kalbos leksiką, gramatiką, fonetiką, ankstyvojo anglų kalbos ugdymo didaktiką ir kt.
Praktinės studijos vyksta: pedagoginė praktika mokykloje. Praktinių studijų trukmė - 240 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiama mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus ankstyvojo anglų kalbos ugdymo programą, mokymąsi galima tęsti socialinių mokslų srities gilinamosiose ir plečiamosiose magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Ankstyvojo anglų kalbos ugdymo mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti anglų kalbos mokytojais pradinėse mokyklose.
Asmuo, įgijęs ankstyvojo anglų kalbos ugdymo mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti skaityti, kalbėti rašyti anglų kalba C1 lygiu; taikyti žinias apie kalbos sandarą, vartojimą, kalbinės veiklos rūšis ugdymo procese; planuoti įvairios trukmės ugdymo proceso etapus; taikyti įvairius metodus; organizuoti įvairias mokomąsias veiklas; parinkti, sukurti ir tinkamai vertinti mokymo priemones ir kurti mokymosi aplinką; kūrybiškai realizuoti novatoriškas idėjas ir sukurti jų įgyvendinimui palankią aplinką; naudotis informacinėmis technologijomis ieškant autentiškų mokomosios medžiagos šaltinių;
- žinoti apie anglų kalbos sandarą ir kalbos vartojimą; šiuolaikinės kalbotyros ir lingvodidaktikos terminus ir sąvokas; pagrindines anglų kalbos pamokos planavimo pakopas; kaip organizuoti individualų, grupinį, komandinį darbą anglų kalbos pamokose, kaip tolygiai įtraukti įvairių gebėjimų ugdytinius į darbą, išvengti drausmės problemų bei stiprinti mokymosi motyvaciją;
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais; įgytus gebėjimus ir žinias taikyti praktinėje pedagoginėje veikloje.
Ankstyvojo anglų kalbos ugdymo mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal ankstyvojo anglų kalbos ugdymo studijų programą.
Norintiems siekti ankstyvojo anglų kalbos ugdymo mokytojo kvalifikacijos reikia turėti edukologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir pradinių klasių mokytojo profesinę kvalifikaciją.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti anglų kalbos specialistais nėra pripažįstama.
Įgiję ankstyvojo anglų kalbos ugdymo profesinę mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti anglų kalbos mokytojais pradinėse mokyklose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Šiaulių universitetas Šiauliai Vilniaus g. 88
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju