Mokymo programos
Sauso Drabužių Valymo įmonės Darbuotojo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 262081403
Kodas pagal ISCED: 23381
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Paslaugos asmenims
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 12 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Programos anotacija
1. Profesijos apibūdinimas.
Kuriasi vis daugiau sauso drabužių valymo įmonių. Pagrindas yra privačios įmonės kuriose dirba nekvalifikuoti darbininkai, o sauso drabužių valymo darbininkų neruošia nei viena mokymo įstaiga. Todėl tikslinga įgyvendinti sausų drabužių valymo mokymo programą.
2. Programos šaltiniai.
2.1. Norminiai aktai, dokumentai, kuriais vadovautasi rengiant programą.
2.2. Kvalifikuotų darbuotojų poreikių tyrimų išvados.
3. Bendros programos apibūdinimas.
Sauso drabužių valymo profesinis kvalifikacijos esmė - žinių suteikimas, atliekant paslaugas, susijusias su drabužių valymo, įsisavinant veikiančius cheminio valymo standartus, pagrindinius cheminio valymo paslaugų teikimo reikalavimus, kainoraščio struktūrą, užsakymų priėmimą, drabužių valymą.
3.1. Mokymosi pobūdis dieninis;
3.2. Programos apimtis 470 val.
3.3. Baigiamasis įvertinimas ir suteikiama kvalifikacija.
Mokymo kursą sudaro 3-jų mėnesių (12 savaičių) trukmės periodai. Mokytojai aiškina, padeda įvaldyti ir kontroliuoja mokymosi kokybę, vertindamos praktinius įgūdžius, dalyko žinias ir bendruosius gebėjimus (specialybės užduočių įvykdymą, darbų kokybę, teorines žinias taikyti praktiškai darbo drausmę ir darbo kultūrą).
4. programos struktūros įgyvendinimas.
4.1. Teorinio mokymo 160 val.
4.2. Praktinio mokymo 410 val.
Praktinis mokymas bus vykdomas mokykloje, reikalui esant sauso drabužių valymo įstaigoje - valykloje.
5. Mokinių įgūdžiai ir gebėjimai vertinami ir per baigiamąją gamybinę praktiką. Praktikos vadovas (profesijos mokytojas, gamybinio cecho vadovas arba jo įgaliotas asmuo) stebi mokinio darbą ir profesinius bei bendruosius gebėjimus vertina stebėjimo (gamybinės praktikos) žurnale. Praktikai pasibaigus, žurnale esantys įvertinimo rezultatai apibendrinami gamybinės veiklos aprašymu. Jį tvirtina gamybos ir gamybinės praktikos vadovai. Stebėjimo (gamybinės praktikos) žurnalas pateikiamas egzaminų komisijai.
Sauso drabužių valymo darbininko kvalifikacija auteikiama išlaikius baigiamąjį specialybės kvalifikacinį egzaminą.
Mokiniai turi teisę laikyti kvalifikacinį egzaminą tik įvykdę mokymo programoje numatytus reikalavimus, t.y.:
1 kiekvienas mokymo plano dalykas turi būti įvertintas teigiamu balu;
2 atlikta ir teigiamai įvertinta baigiamoji praktika.
Mokiniui, neatlikusiam gamybinės praktikos užduočių arba turinčiam neigiamai įvertintą gamybinės veiklos aprašymą, baigiamąjį kvalifikacinį egzaminą leidžiama laikyti tik pakartojus gamybinę praktiką ir gavus teigiamą jos įvertinimą.
Egzaminų vertinimo komisija, susipažinusi su mokinio gamybinės veiklos aprašymu ir gamybinės praktikos žurnale esančiais rezultatais, galutinai įvertinta jo profesinio išsilavinimo lygį.
Per baigiamąjį egzaminą vertinamos mokinių specialybės žinios, savarankiškumas ir praktiniai įgūdžiai.
Baigiamasis specialybės kvalifikacinis egzaminas susideda iš:
1 specialybės teorinių žinių vertinimo. Testas trunka ne ilgiau kaip keturias akademines valandas;
2 specialybės praktinių įgūdžių vertinimo. Praktiniai įgūdžiai tikrinami ne ilgiau kaip šešias valandas.
Specialybės teorinės žinios tikrinamos testu. Šios egzamino dalies užduotys sudaromos taip, kad jos integruotų skirtingų specialybės dalykų turinį ir skatintų surasti tarp jų ryšį bei daryti išvadas. Testo užduotys apima šių dalykų teorines žinias:
1. Drabužių valymas.
2. Gamybos įrengimai.
3. Siuvinių medžiagos.
4. Verslo pagrindai.
Specialybės praktiniai įgūdžiai tikrinami egzaminuojant:
rūbų priėmimas, kvito pildymas;
dėmių atpažinimas;
valymas; lyginimas;
gaminio pakavimas;
panaudotos literatūros sąrašas.
Mokinys, atsižvelgdamas į specializaciją ir norimą profesinę kvalifikaciją, pasirenka specialybės kvalifikacinio projekto užduotį pagal tam tikrą sudėtingumo lygį, kad galėtų atskleisti įgytus gebėjimus, praktinio darbo, kurio metu mokinys atlieka praktinio darbo, kurio metu mokinys atlieka praktinio darbo užduotį. Atskiro gaminio dėmių valymas.
Mokinys neišlaiko baigiamojo kvalifikacinio egzamino, jei neigiamai įvertinamos jo teorinės žinios arba kvalifikacinis projektas.
Apie neišlaikytą egzaminą mokinį raštu informuoja Prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Šiame pranešime nurodomi egzaminų rezultatai ir pakartotino egzamino sąlygos. Egzamino neišlaikiusiam mokiniui išduodama atitinkamos formos apie jo mokymąsi
mokykloje. Baigiamąjį kvalifikacinį egzaminą vertina speciali komisija, kurią sudaro regiono Pramonės ir prekybos rūmai. Sėkmingai išlaikius kvalifikacinį egzaminą, moksleiviui išduodamas nustatytos fornos pažymėjimas (serija2100).
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Profesinės kvalifikacijos aprašas
Baigęs programą žinos:
1. technologinius procesus, skirtus cheminiam valymui
2. paslaugų teikimo galimybes
3. cheminio valymo technologijų tobulinimo galimybes
4. asmeninio tobulėjimo galimybes
5. verslo organizavimo galimybes

Baigęs programą mokės:
1. nustatyti užsakymų atlikimo technologiškumą
2. atlikti pateiktus užsakymus
3. priimti sprendimus, efektyviam darbų atlikimui
4. įvertinti savo galimybes
5. nustatyti verslo organizavimo formos

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla Kaunas V. Krėvės pr. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju