Mokymo programos
Kelių eismo saugumo inžinerija
Valstybinis kodas: 621H22001
Kodas pagal ISCED: 51258
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Kelių eismo saugumo inžinerijos magistrantūros programa skirta rengti specialistus, gebančius projektuoti ir prognozuoti miesto susisiekimo sistemos elementus, automobilių kelius ir kitą transporto infrastruktūrą eismo saugumo požiūriu, galinčius analizuoti ir vertinti kelių (gatvių) projektus saugaus eismo požiūriu, gebančius ekonomiškai įvertinti ir pagrįsti inžinerinius eismo saugumo keliuose sprendimus, inicijuojančius ir įgyvendinančius inovacijas į eismo saugumą, sugebančius technologijos mokslų naujoves taikyti praktinėje veikloje, galinčius gerai dirbti ir vadovauti kolektyvinei veiklai, gebančius išlaikyti profesinę kompetenciją ir mokslinius įgūdžius per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.
Stojantysis turi turėti statybos inžinerijos studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir atitikti priėmimo į universiteto magistrantūros studijas konkursines sąlygas.
Būsimieji kelių eismo saugumo inžinerijos magistrai studijuoja šiuos pagrindinius dalykus: moksliniai tyrimai ir inovacijos; eismo saugumo sistema keliuose ir gatvėse; automobilių dinamika ir eismo įvykių ekspertizė; eismo saugumo teisinis reglamentavimas; eismo saugumo keliuose ir gatvėse organizavimas; inžinerinės eismo saugumo priemonės ir jų vertinimas; eismo dalyvių psichologija ir ugdymo metodai; kelių ir gatvių tinklo planavimas; eismo saugumo informacinės sistemos; kelių saugumo auditas ir valdymas. Iš viso studijuojama 18 dalykų.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas kelių inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Kelių eismo saugumo inžinerijos studijų programą gali studijuoti asmenys, turintys statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantys tapti kelių inžinerijos magistrais.
Baigus kelių eismo saugumo inžinerijos magistrantūros studijų programą mokymąsi galima tęsti statybos inžinerijos krypties doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Kelių inžinerijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti automobilių kelių projektavimo, tiesimo ir eksploatavimo įmonėse, Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos ir jos įmonėse, miestų ir rajonų savivaldybėse.
Asmuo, įgijęs kelių inžinerijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti projektuoti ir prognozuoti miesto susisiekimo sistemos elementus, automobilių kelius ir kitą transporto infrastruktūrą eismo saugumo požiūriu; gebėti analizuoti kelių eismo situacijas eismo saugumo požiūriu ir vertinti eismo dalyvių veiksmus konkrečiose eismo situacijose; mokėti atlikti kelių saugumo auditą ir kelių saugumo patikrinimus; gebėti analizuoti kelių eismo įvykius, jų dėsningumų priežastis; suvokti kelių eismo saugumo inžineriją kaip sudėtingą, sudarytą iš atskirų elementų (eismo dalyvis-transporto priemonė-kelias-aplinka), sistemą;
- žinoti veiksnius, darančius įtaką kelių eismo saugumo sistemos elementams; perprasti psichologines eismo dalyvių savybes ir jiems turinčius įtakos veiksnius; išmanyti teisinį eismo saugumo reglamentavimą;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai dirbti, planuoti ir organizuoti darbą, bendradarbiauti su užsienio šalių kelių eismo saugumo specialistais, domėtis kelių eismo saugumo gerinimo naujovėmis ir taikyti jas praktikoje.
Asmuo, įgijęs kelių inžinerijos magistro kvalifikaciją, turi būti komunikabilus, paslaugus, siekiantis žinių, gebantis laisvai bendrauti.
Kelių inžinerijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose.
Norintiems siekti kelių inžinerijos magistro kvalifikacijos reikia turėti statybos inžinerijos studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universiteto magistrantūros studijas konkursines sąlygas.
Neformaliuoju ar saviugdos būdu kelių inžinerijos magistro kvalifikacijos įgyti negalima.
Įgiję kelių inžinerijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti automobilių kelių projektavimo, tiesimo ir eksploatavimo įmonėse, Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos ir jos regioninėse įmonėse, miestų ir rajonų savivaldybėse.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilnius Saulėtekio al. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju