Mokymo programos
Miestų inžinerija
Valstybinis kodas: 612H27001
Kodas pagal ISCED: 51158
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti techninius darbuotojus, išmanančius miestų inžinerinę struktūrą, planavimą ir projektavimą, gebančius susieti susisiekimo sistemų ir inžinerinių tinklų įrengimą miesto teritorijose, mokančius planuoti ir projektuoti teritorijos inžinerinę įrangą prie gyvenamosios, pramoninės ir visuomeninės paskirties pastatų, gebančius technologijos mokslų naujoves taikyti praktinėje veikloje, nuolat keliančius profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.
Stojantysis turi atitikti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji statybos inžinerijos bakalaurai studijuoja bendruosius universitetinius dalykus: ekonomiką, vadybą; studijų pagrindų dalykus: matematiką, fiziką, teorinę mechaniką, informacines technologijas; specialybės dalykus: technologijas ir organizavimą, pastatų konstrukcijas, teritorijų planavimą, miestų planavimą, miestų transportą, požeminę urbanistiką ir kt. Iš viso mokomasi 53 dalykų.
Miestų inžinerijos programa skirta teritorijų planavimo ir statybos srities specialistams rengti.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: pažintinė praktikair Miestų inžinerijos profesinės veiklos praktika įmonėje. Jų metu suteikiama žinių ir lavinami gebėjimai miestų teritorijų tvarkymo, gatvių ir statinių projektavimo srityje. Praktika skirta įgūdžiams lavinti tiesioginiame darbe. Praktikų trukmė - 10 savaičių.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiam asmeniui suteikiamas statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus miestų inžinerijos bakalauro studijų programą studijas galima tęsti pagal technologijos mokslų srities magistrantūros studijų programas.
Miestų inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinįjį išsilavinimą ir siekiantiems tapti urbanistinės inžinerijos specialistais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti statybos inžinieriaus darbą.
Asmuo, įgijęs statybos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti planuoti ir projektuoti miesto susisiekimo sistemos infrastruktūros elementus, planuoti ir projektuoti teritorijos inžinerinę įrangą ir racionaliai ją įrengti prie gyvenamosios, pramonės ir visuomeninės paskirties pastatų, susieti susisiekimo sistemas ir inžinerinių tinklų įrengimą, planuoti ir projektuoti miestų inžinerinę infrastruktūrą;
- išmanyti esminius statybų inžinerijos pagrindus ir principus, statybos technologinių įrenginių darbo procesus, statybos normų ir reglamentų sudarymo ir naudojimo principus, gretutinių specialybių naudojimo galimybes statyboje ir projektavimo srityje;
- mokėti atsakingai, savarankiškai dirbti, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, konstruktyviai bendrauti su kitų sričių specialistais ir vartotojais.
Statybos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, kuriuose vyksta studijos pagal statybos inžinerijos studijų programą.
Norintiems siekti statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinįjį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar saviugdos būdu įgyti gebėjimai dirbti statybos inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję statybos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti statybos inžinieriumi įvairiose miesto planavimo, ūkio ar statybos įmonėse, miesto ūkio infrastruktūros priežiūros įmonėse, kurių veikla susijusi su susisiekimo sistemos objektų statyba, projektavimu ir priežiūra arba teritorijų tvarkymu ir apželdinimu.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilnius Saulėtekio al. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju