Mokymo programos
Manikiūrininko Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 267081502
Kodas pagal ISCED: 23381
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Paslaugos asmenims
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 16 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Manikiūrininko mokymo programa - tai antro lygmens darbo rinkos profesinę kvalifikaciją teikianti mokymo programa, skirta asmenims su pagrindiniu išsilavinimu ir turintiems judėjimo veiksmų apribojimų ar somatinių sutrikimų negalią. Įgiję šią darbo rinkoje paklausią specialybę, asmenys galės sėkmingai integruotis visuomenėje ir darbo rinkoje. Asmenims turintiems judėjimo veiksmų apribojimų ar somatinių sutrikimų atsižvelgiant į jų fizines galimybes, užsiėmimai dienos bėgyje vyksta ne ilgiau kaip šešias valandas. Tai populiari ir perspektyvi profesija. Vis daugiau žmonių naudojasi manikiūrininko teikiamomis paslaugomis, todėl manikiūrininkas, norėdamas kvalifikuotai aptarnauti klientą, turi būti tam tinkamai pasirengęs. Tai įdomus ir atsakingas darbas. Manikiūras atliekamas sėdint todėl, prieš tai įgijęs atitinkamų žinių ir praktinių įgūdžių, šią paslaugą gali atlikti ir asmuo turintis judėjimo veiksmų apribojimų ar somatinių sutrikimų. Mokymo programos tikslas – parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį naudojant naujausias medžiagas ir taikant modernias technologijas atlikti saugų ir estetišką manikiūrą, koreguoti ir dažyti antakius, konsultuoti klientus apie tai, kaip tinkamai prižiūrėti rankų odą, o taip pat padėti ugdyti asmeninius gebėjimus integruotis darbo rinkoje ir visuomenėje. Ši programa tiesiogiai siejasi su formalia manikiūrininko mokymo programa (kodas 262081502). Pasirengęs pagal manikiūrininko programą asmuo galės įsidarbinti grožio salone manikiūrininku, kuris turi mokėti įvairius manikiūro atlikimo būdus, žinoti rankų priežiūrai, manikiūrui reikalingas medžiagas, manikiūro darbo įrankius ir įrankių charakteristiką, sanitarijos ir higienos bei darbų saugos ir priešgaisrinės saugos keliamus reikalavimus manikiūrininko darbo vietai, klientų aptarnavimo taisykles, antakių korekciją bei antakių ir blakstienų dažymą, turi mokėti gautas teorines žinias taikyti praktikoje.Mokymosi trukmė – 16 savaičių. Programoje numatyta dešimt teorinių dalykų: medžiagotyra; manikiūrininko darbo technologija; manikiūrininko sanitarija ir higiena; pirmoji pagalba įvykus nelaimingas atsitikimui; estetika ir aptarnavimo kultūra; darbuotojų sauga ir sveikata sauga, priešgaisrinė sauga; verslo ir ekonomikos pradmenys; teisės pagrindai; antakių korekcija ir antakių bei blakstienų dažymas; spalvų parinkimas - koloristika. Praktinis mokymas apima beveik 70% viso mokymo trukmės. ½ praktinio mokymo pravedama mokymo įstaigos praktinio mokymo kabinete, su praktiniam mokymui reikalinga įranga, o kita ½ praktinio mokymo dalis vyksta realioje darbo vietoje. Mokymo metu mokiniai laiko tarpinius atsiskaitymus iš: medžiagotyros, manikiūrininko sanitarijos ir higienos, darbų saugos ir priešgaisrinės saugos, ekonomikos pagrindų, verslo pradmenų. Mokymas baigiamas kvalifikaciniu egzaminu, susidedančiu iš teorinių žinių ir praktinių įgūdžių patikrinimo bei vertinimo. Egzaminas vykdomas pagal nustatytą kvalifikacinių egzaminų vykdymo tvarką. Sėkmingai išlaikius kvalifikacinius egzaminus, tarpinius atsiskaitymus, mokiniams suteikiama manikiūrininko kvalifikacija ir įteikiami valstybės pripažinti pažymėjimai (2100 lygmens).Pabaigęs mokymus, mokinys gebės pasirinkti tinkamiausią manikiūro būdą ir jį atlikti, gebės atlikti rankų masažą, įvertinti esamą nagų bei plaštakų būklę teisingai naudoti medžiagas, parinkti klientui tinkamą kosmetiką, skirtą rankų ir nagų priežiūrai namuose, galės koreguoti antakių formą bei suteikti ilgalaikį antakių ir blakstienų dažymą, laisvai bendrauti su klientais ir organizuoti darbą salone.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Pagrindinės manikiūrininko profesinės veiklos sritys: manikiūrininko darbo organizavimas, manikiūro atlikimas, antakių korekcija, antakių ir blakstienų ilgalaikis dažymas.
ĮGYJAMOS KOMPETENCIJOS:
1. mokėti pasirinkti rankų bei nagų priežiūrai reikalingą kosmetiką, įrankius;
2. mokėti nustatyti kliento rankų odos ir nagų būklę, vesti jo asmeninę kartoteką;
3. gebėti pasirinkti ir atlikti įvairiais būdais manikiūrą;
4. gebėti atlikti rankų masažą;
5. mokėti atlikti antakių koregavimą ir blakstienų bei antakių dažymą;
6. gebėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą.
DARBO APRAŠYMAS
Rankų masažas.
Pasirinkimas tinkamiausio manikiūro būdo ir jo atlikimas.
Konsultavimas kliento dėl kosmetinių priemonių pasirinkimo ir panaudojimo.
Antakių koregavimas ir ilgalaikis dažymas.
Ilgalaikis blakstienų dažymas
PROFESINĖS PERSPEKTYVOS:
Asmuo turintis judėjimo veiksmų apribojimų ar somatinių sutrikimų, baigęs šią mokymo programą, galės dirbti grožio salone, kosmetikos salone ar nagų studijoje arba galės įkurti individualią įmonę.
Siekiantis aukštesnio išsilavinimo gali studijuoti kolegijose ar universitetuose grožio paslaugų teikimo srityje. Kelti kvalifikaciją galės dalyvaudami įvairiuose kvalifikaciniuose specialybės konkursuose, mokomuosiuose seminaruose, papildomai mokytis nagų priauginimo modulio.

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos Mokymo programų skyriaus vedėjas Valentinas Kavaliauskas.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Vilnius Žirmūnų g. 143
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju