Mokymo programos
Dalykinė (Teisės, Verslo) anglų ir kita užsienio kalba (vokiečių)
Valstybinis kodas: 612T90004
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Filologijos bakalauras
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3,5

Anotacija arba apibūdinimas

 Programos turinį sudaro šios dalykų grupės: 1. Bendrieji universitetinių studijų dalykai: Filosofija, Logika ir mokslo metodologija, Informacijos sistemos. 2. Studijų krypties dalykai. Šios grupės dalykai sudaro tris pagrindinius studijų blokus: 1) visuotinės anglų ir antrosios užsienio kalbos studijos (dalykai: Šiuolaikinė anglų kalba, Antroji užsienio kalba, Kalbotyros įvadas, Leksikologija ir leksikografija, Teksto lingvistika ir kt.), 2) dalykinės anglų ir antrosios užsienio kalbos studijos (dalykai: Dalykinė anglų kalba ir komunikacija, Antroji dalykinė užsienio kalba, Dalykinės kalbos teorija, Vertimo teorijos pradmenys, Vertimo praktikumas, Lietuvių kalbos kultūra ir redagavimas, Profesinė praktika); 3) literatūros ir kultūros studijos (dalykai: Literatūros mokslo įvadas, Vakarų literatūra, D. Britanijos ir JAV šalityra, Šalityra (pagal antrąją užsienio kalbą). 3. Laisvai pasirenkami dalykai. Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju darbu.

Programą sudaro bendrojo pobūdžio (anglų ir antrosios užsienio kalbos filologijos) ir taikomojo pobūdžio (dalykinės anglų ir antrosios užsienio kalbos) studijos.

Programos išskirtinumą lemia jos taikomojo pobūdžio studijos. Programa siekiama parengti specialistus, kurie šalia bendrojo filologijos išsilavinimo turėtų aukštu lygiu išlavintus dalykinės kalbos ir komunikacijos gebėjimus. Šiems gebėjimams ugdyti skiriami tiek teoriniai, tiek praktiniai dalykai, kurie padeda studentams išsamiai susipažinti su dalykinės kalbos (viešojo administravimo, verslo, teisės ir kt.) specifika, dalykinės komunikacijos žodžiu ir raštu formomis ir principais, lavinti jų gebėjimus analizuoti dalykinius tekstus, formuluoti mintis dalykine tematika, kurti sakytinės ir rašytinės komunikacijos priemones ir aktyviai dalyvauti tarpkultūrinėje komunikacijoje (pristatyti pateiktis, rengti oficialius raštus ir laiškus, dalyvauti dalykiniuose susitikimuose, versti dalykinius tekstus ir kt.)

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Programso absolventai turi teisę stoti į antrosios studijų pakopos studijas.

Įgytas išsilavinimas suteikia programos absolventams galimybę dirbti kultūros, švietimo, informacijos sklaidos srityse (kultūros, švietimo ir informacijos centruose, žiniasklaidos įmonėse, leidyklose, turizmo agentūrose, vertimų biuruose), tarptautinėse organizacijose, ministerijų ir savivaldybių padaliniuose bei verslo įmonėse, kur reikalingi užsienio kalbų specialistai, gebantys užmegzti ir puoselėti dalykinį dialogą tarp įvairių kultūrų atstovų.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju