Mokymo programos
Apskaitininko Padėjėjo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 362034403
Kodas pagal ISCED: 33334
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Verslas ir administravimas
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 13 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Visose įstaigose ir organizacijose atliekami ūkiniai-finansiniai skaičiavimai. Apskaitininko darbo krūvis kasdien didėja. Apskaitininkui būtinas kvalifikuotas padėjėjas, kuris gebėtų atlikti pagrindines apskaitos ir registravimo procedūras.
Programos tikslas - suteikti žinias, gebėjimus ir praktinius įgūdžius, leidžiančius profesionaliai atlikti apskaitininko padėjėjo darbą įvairių nuosavybės formų įmonėse ir organizacijose.
Programos statusas: antrojo profesinio išsilavinimo lygio darbo rinkos profesinio mokymo programa.
Mokymosi trukmė - 520 val. (13 savaičių), kasdien dirbant po 8 val.
Mokymo turinį sudaro profesijos dalykų dėstymas, profesinės veiklos praktika.
Programos struktūros įgyvendinimas. Mokymo turinį sudaro bendrųjų ekonominių, profesijos dalykų dėstymas, profesinės veiklos praktika. Siekiant mokymo vientisumo, teorinis mokymas glaudžiai siejamas su praktinių įgūdžių formavimu. Apie 70 % mokymosi laiko sudaro praktinis mokymas. Besimokantys supažindinami su ūkio subjektų turto, nuosavybės, įsipareigojimų, ūkinių ir finansinių procesų bei jų rezultatų nustatymu ir atvaizdavimu apskaitoje bei atskaitomybėje.
Baigiamasis įvertinimas. Apskaitininko padėjėjo kvalifikacija suteikiama asmeniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam programoje numatytus mokymo tikslus.
Baigiamąjį kvalifikacinį egzaminą sudaro:
- teorinių žinių vertinimas;
- praktinių žinių vertinimas.
Asmenims, išlaikiusiems egzaminą, egzaminų komisijos sprendimu suteikiama apskaitininko padėjėjo kvalifikacija ir jiems išduodamas nustatytos formos antro profesinio išsilavinimo lygio kvalifikacijos pažymėjimas.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

KOMPETENCIJOS
- Suprasti apskaitos informacijos vaidmenį įmonių ūkinėje veikloje ir ją formuoti.
- Žinoti įmonių organizavimo veiklos ypatumus.
- Identifikuoti ir registruoti ūkio subjektų ūkinius procesus apskaitoje.
- Naudotis teisine informacija.
- Atlikti ataskaitinio laikotarpio apskaitos procedūras.
- Apskaityti ir kontroliuoti ūkio subjektų finansinį (pinigini) turtą.
- Žinoti atsargų apskaitos būdus ir ilgalaikio turto apskaitą.
- Tvarkyti darbo ir darbo užmokesčio apskaitą.
- Suvokti finansinių rezultatų nustatymo tvarką ir registravimą apskaitoje.
- Žinoti gamybinės veiklos ypatumus, apskaityti gamybos išlaidas bei produkcijos savikainą.
DARBO APRAŠYMAS
Apskaitininko padėjėjas registruoja ūkinius procesus apskaitoje, tvarko piniginių operacijų apskaitą, pildo darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaitos dokumentus, deklaracijas.
PROFESINĖS PERSPEKTYVOS
Baigęs šios mokymo programos kursą, apskaitininko padėjėjas gali dirbti apskaitininko padėjėju individualiose, viešosiose, biudžetinėse įstaigose ir organizacijose, akcinėse bendrovėse, uždarosiose akcinėse bendrovėse.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daina Kiršanskienė 2006-06-19
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju