Mokymo programos
Dekoratyvinės Kosmetikos Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 367081501
Kodas pagal ISCED: 33381
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Paslaugos asmenims
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 26 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Profesinės reabilitacijos užimtumo srityje ES šalyse ypač gerai išvystytos profesinės rinkos sistemos, kurios gali įtakoti žmogaus galimybę įsitraukti į aktyvią darbinę veiklą. Galimybė įsitraukti į darbinę veiklą – traktuojama, kaip viena iš pagrindinių asmens teisių bei visaverčio gyvenimo prielaida. Tuo tarpu Lietuvoje, profesinė reabilitacija iki šiol yra viena iš silpniausių grandžių neįgaliųjų socialinės integracijos sistemoje.
Dekoratyvinės kosmetikos mokymo programos judėjimo ar somatinių sutrikimų sukeltą negalią turintiems žmonėms tikslas – ne tik suteikti teorines žinias bei išugdyti profesinius įgūdžius, būtinus visažisto darbe, bet ir padėti išsiugdyti nepriklausomybės jausmą, įgauti pasitikėjimo savimi.
Dekoratyvinės kosmetikos mokymo programos trukmė – 26 savaitės (780 val.). Kadangi pagal šią programą mokysis judėjimo ar somatinių sutrikimų sukeltą negalią turintys žmonės, mokymo trukmė pailgėja, nes – trumpesnė dienos mokymosi trukmė - 6 valandos.
Ši mokymosi programa parengta remiantis ankstesne Dekoratyvinės kosmetikos programa (kodas 362081501), įvertinant šiandieninius darbo rinkos profesinio mokymo programų reikalavimus bei darbdavių poreikius. Pagal šią programą gali mokytis asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą. Programos turinį sudaro teorinis ir praktinis mokymas. Teorinių užsiėmimų pradžioje besimokantieji susipažins su žmogaus anatomijos ir fiziologijos bei dermatologijos ir epidemiologijos pagrindais, vėliau mokysis medžiagotyros, dekoratyvinės kosmetikos darbo technologijos, koloristikos, mados istorijos ir stilių analizės profesinės etikos ir psichologijos dalykų. Be to, būsimi kosmetikos specialistai mokysis verslo organizavimo, teisės pagrindų, profesinės užsienio (vokiečių arba anglų) kalbos, išmoks dirbti asmeniniu kompiuteriu, susipažins su kompiuterinės grafikos programa Adobe Photoshop.
Ypatingai didelė reikšmė skiriama praktiniam mokymui, kuris užima 73 proc. viso mokymo trukmės. Pirmoji dalis vyks mokymo įstaigos praktinio mokymo klasėse, aprūpintose visa reikiama įranga, inventoriumi ir medžiagomis. Šių užsiėmimų metu bus stengiamasi sudaryti kuo geresnes sąlygas, profesiniams gebėjimams formuotis, ypatingai atsižvelgiant į kiekvieno mokinio fizines ir psichologines galimybes. Praktikos metu mokiniai įgis pirminius darbo įgūdžius. Įgytų pirminių darbo įgūdžių lavinimui mokiniai nukreipiami praktiniam mokymui į realias darbo sąlygas – kosmetikos salonus.
Visažisto mokymas baigiamas kvalifikacijos egzaminu, kuris susideda iš teorinių žinių patikrinimo ir praktinės užduoties atlikimo. Egzaminas vykdomas pagal nustatytą kvalifikacijos egzamino vykdymo tvarką.
Sėkmingai išlaikę kvalifikacijos egzaminą, asmenys gauna darbo rinkos profesinio mokymo kvalifikacijos pažymėjimą (lygmuo 2100), suteikiantį teisę ir galimybę dirbti grožio salonuose ar pradėti individualią veiklą, dirbti kosmetikos priemonių parduotuvėse konsultantais kelti savo kvalifikaciją seminaruose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Pagrindinės visažisto profesinės veiklos sritys: visažisto darbo organizavimas, dekoratyvinių ir higieninių procedūrų atlikimas, klientų konsultavimas.
ĮGYJAMOS KOMPETENCIJOS:
1. įvertinti kliento odą ir rekomenduoti, kaip ją prižiūrėti.
2. gebėti padėti klientui surasti savo įvaizdį.
3. užtikrinti kokybišką ir saugų kosmetinių procedūrų atlikimą.
4. įvertinti kosmetinius kliento poreikius ir sudaryti kosmetinių paslaugų planą.
5. atlikti mechaninį higieninį odos valymą, šveitimą, uždėti kaukę.
6. atlikti higieninį veido masažą.
7. atlikti veido depiliaciją.
8. naudotis informacinėmis technologijomis.
DARBO APRAŠYMAS
Įvertina kosmetinius kliento poreikius ir sudaro paslaugų planą.
Atlieka higieninės ir dekoratyvinės kosmetikos procedūras.
Konsultuoja klientus dėl individualių kosmetikos priemonių ir jų panaudojimo.
PROFESINĖS KOMPETENCIJOS:
Gali dirbti grožio salonuose, kosmetikos paslaugų kabinetuose, dirbti kosmetikos priemonių parduotuvėse konsultantais ar pradėti individualią veiklą
Savo kvalifikaciją visažistai gali kelti seminaruose, kvalifikacijos tobulinimo kursuose. Studijuoti gali universitetuose ar kolegijose, panaudodami profesine žinias ir praktinius įgūdžius.

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos Mokymo programų skyriaus vedėjas Valentinas Kavaliauskas.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Vilnius Žirmūnų g. 143
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju