Mokymo programos
Mūrininko Betonuotojo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 440058205
Kodas pagal ISCED: 42358
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Architektūra ir statyba
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Programos teikimo ir vykdymo prielaidos
1.Programos poreikio pagrindimas:
Pagal Lietuvos darbo biržos įsidarbinimo prognozes, įvairių profilių statybininkų poreikis labai išaugo ir turi tendencijas augti. Kadangi auga statybos darbų apimtys, ypač jaučiamas trūkumas mūrininkų ir betonuotojų, todėl atlikus tyrimus ir apklausą statybos verslu užsiimančiose firmose, padaryta išvada, kad įmonėms trūksta kvalifikuotų mūrininkų-betonuotojų, todėl jos suinteresuotos kvalifikuotų darbininkų ruošimu, teikia konsultacijas ir pasiūlymus dėl mokymo turinio, mielai bendradarbiauja suteikdami mokiniams darbo vietas gamybinės praktikos metu.
2. Programos tikslas parengti specialistą:
Mūrininkas betonuotojas mūrija sienas iš plytų, blokelių, lauko akmenų ir kitų medžiagų, armuoja mūrą, remontuoja ir sutvirtina mūrines konstrukcijas, montuoja pamatus, rūsio sienas, sąramas, perdangų ir denginių plokštes, laiptų aikšteles, pakopas balkonų plokštes mūriniuose pastatuose; surenka ir stato klojinius sąramoms mūryti ir betonavimo darbams atlikti, armuoja betoną; atlieka betonavimo darbus, įrengia pamatų, rūsio sienų ir grindų hidroizoliaciją. Mūrininkas betonuotojas skaito darbo brėžinius, apskaičiuoja darbo ir medžiagų sąnaudas. Jis geba naudotis technine literatūra, informacinėmis priemonėmis, moka darbe pritaikyti darbo teisės, ekonomikos, verslo bei aplinkosaugos žinias.
3.Programos statusas:
III-ojo profesinio išsilavinimo lygio, IV pakopos pirminio profesinio mokymo programa. Programa skirta asmenims , baigusiems 12 klases ir siekiantiems įgyti profesinį išsilavinimą .
Šią programą gali vykdyti profesinio mokymo įstaigos, turinčios licenciją mokyti mūrininką-betonuotoją.


Programos anotacija:

1.Mokymosi turinys (specialiųjų, praktinių įgūdžių, bendrojo lavinimo dalykų).
2. Praktinio mokymo trukmės ir vietų apibūdinimas.
3.Mokslo baigimo kvalifikacijos egzamino apibūdinimas.

Mūrininko betonuotojo mokymo programos anotacija:

1.Mokymosi turinys (specialiųjų, praktinių įgūdžių, bendrojo lavinimo dalykų).

Mokomasi:
1.1 Specialybės teorijos ir praktinių įgūdžių dalykų:
Bendrųjų statybos darbų technologija; mūrijimo pagrindai; sienų kampų ir sankirtų mūrijimo technologija; konstrukcijų mūrijimo iš plytų technologija; hidroizoliacijos įrengimo technologija; konstrukcijų mūrijimo iš blokelių ir lauko akmens technologija; apdailos ir dekoratyvinio mūro mūrijimo technologija; mūrinių konstrukcijų remonto technologija; betonavimo darbų technologija; gelžbetoninių konstrukcijų montavimo darbų technologija; darbuotojų sauga ir sveikata; statybinės medžiagos; techninė ir statybinė braižyba; specialybės užsienio kalba; informacinės technologijos; gamybinė praktika.
1.2 Bendrųjų dalykų:
ekonomikos ir verslo pagrindų, civilinės saugos.
1.3. Bendrojo lavinimo dalykų:
Dorinis ugdymas; kalbos kultūra ir specialybės kalba; kūno kultūra.

2. Praktinio mokymo trukmės ir vietų apibūdinimas.

Praktikiniam mokymui skiriama 745 valandos, iš kurių: praktiniam mokymui mūrininkų dirbtuvėse, skirta 547 val., yra 15 darbo vietų, praktika įmonėse, skirta 67 val., atlieka montavimo darbus statybos aikštelėse, ištisinei gamybinei praktikai statybvietėje skiriamos 320 valandų. Praktinis mokymas vykdomas mokymo įstaigos dirbtuvėse ir statybvietėje.

3. Mokslo baigimo kvalifikacijos egzamino apibūdinimas.

Mūrininko betonuotojo kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam programoje numatytus mokymo tikslus.
Mokinio profesinio pasirengimo lygis nustatomas pagal baigiamojo kvalifikacinio egzamino (teorinio ir praktinio) vertinimo rezultatus.
Egzamino komisijos sudėtį, jo organizavimą, dokumentų išdavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija pagal nustatytą tvarką.
Teorinėms žinioms patikrinti rengiamas testas ar egzamino bilietų klausimai iš visų programoje esančių veiklos sričių.
- raštu, pateikiant 5 klausimų bilietus;
-testavimu, pateikiant ne mažiau 10 klausimų iš kiekvienos egzaminuojamos srities.
Teorinio egzamino trukmė 4 akademinės valandos.
Praktinio egzamino metu patikrinamos mažiausiai dvi iš šių pagrindinių kompetencijų:
"mūryti konstrukcijas iš plytų;
"mūryti sienas iš blokelių;
"įrengti klojinį;
"pakloti betono mišinį ir jį sutankinti.
Iš kitų likusių kompetencijų mažiausiai viena patikrinama pasirinktinai.
Visos programos kompetencijos patikrinamos mokymosi procese.
Mokiniui kvalifikacija suteikiama tik išlaikius visas įskaitas ir egzaminus, atlikus visas praktikas, numatytas mokymo programoje. Egzaminas vertinamas dešimties balų sistemoje. Kvalifikacija suteikiama įvertinus mokinio žinias, įgūdžius ir gebėjimus 4 -10 balais.
Išlaikius baigiamuosius kvalifikacinius egzaminus, suteikiama mūrininko - betonuotojo kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokslo baigimo diplomas (kodas 3110).
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Profesinės kvalifikacijos aprašas

Įgyjamos kompetencijos;
1.darbo aprašymas
2.profesinės perspektyvos

Įgyjamos kompetencijos:
"žinoti statinius; statybines medžiagas ir gaminius;
"montuoti įvairiame aukštyje darbo įrangą; tinkuoti paprastais skiediniais, apdirbti medieną rankiniais įrankiais;
"skaityti darbo brėžinius;
"apskaičiuoti atliktų darbų apimtį ir medžiagų sąnaudas;
"mūryti konstrukcijas iš paprastųjų ir apdailos plytų, konstrukcijas iš blokelių, lengvųjų konstrukcijų sienas, šaltyje, ardyti mūrą rankiniu būdu, remontuoti ir sutvirtinti mūrines konstrukcijas;
"atlikti hidroizoliacinius darbus;.
"surinkti ir montuoti klojinius, atlikti armavimą, betonuoti konstrukcijas;
"kabinti konstrukcijas ir gaminius, sandėliuoti surenkamus betono ir gelžbetonio gaminius;
" montuoti konstrukcijas mūriniuose pastatuose.

1.Darbo aprašymas

Mūrininkas -betonuotojas dirbs statybvietėje, kurioje mūrys konstrukcijas iš plytų, blokelių, montuos pamatus, rūsio sienas ir kitas surenkamas konstrukcijas mūriniuose pastatuose; paruoš pagrindą pamatams ir grindims ir betonuos jas; įrengs pamatų, rūsio sienų ir grindų hidroizoliaciją; skaitys darbo brėžinius , apskaičiuos darbo ir medžiagų sąnaudas. Mūrininko- betonuotojo darbas reikalauja fizinės ištvermės, darbo aplinka gali būti dulkėta ir purvina, dirba atvirose statybos aikštelėse ir ankštose uždarose patalpose, atliekant ardymo ir remonto darbus. Pavojingas darbas dirbant su cheminiais priedais, kurie maišomi į skiedinį, taip pat įvairiame aukštyje ant pastovų ir pastolių, įvairiomis oro sąlygomis. Darbas organizuojamas individualiai arba grupelėmis. Dėl darbo specifikos aprūpinami specialia apranga. Mūrininkui - betonuotojui svarbios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė.

2. Profesinės perspektyvos

Asmuo, įgijęs kvalifikaciją pagal profesinio mūrininko -betonuotojo mokymo programą gali dirbti tiek Lietuvos tiek užsienio įmonėse, kurios stato mūrinius pastatus. Kvalifikacija gali būti tobulinama savarankiškai ar stažuotėse. Nesunkiai mūrininkas - betonuotojas gali įgyti papildomas staliaus, tinkuotojo kvalifikacijas.


Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas

Profesijos mokytoja metodininkė Violeta Ašmontienė

2006- 02- 22
Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio rengimo skyriaus darbuotojo, atsakingo už duomenų teikimą, vardas, pavardė ir parašas.
2006-02-20

Algirdas Urnavičius


Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno statybininkų mokykla Kaunas R. Kalantos g. 80
Kauno statybininkų rengimo centras Kaunas V. Krėvės pr. 114
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju