Mokymo programos
Pavojingų Medžiagų Vamzdynų Priežiūros Meistro Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 560052406
Kodas pagal ISCED: 52152
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Lietuvos Respublikoje chemijos pramonės ir kai kuriose kitose įmonėse daugelis procesų vyksta įrengimuose, kur medžiagos paduodamos technologiniais vamzdynais. Pavojingoms medžiagoms transportuoti skirtiems vamzdynams keliami specifiniai reikalavimai, kuriuos turi žinoti ir vykdyti juos aptarnaujantis personalas.
Pavojingų medžiagų vamzdynams prižiūrėti įmonėje ir jos padaliniuose turi būti paskirtas atestuotas asmuo, turintis pavojingų medžiagų vamzdynų priežiūros meistro pažymėjimą.
Ši mokymo programa ir yra skirta minėtų asmenų mokymui. Joje pateikiami reikalavimai pavojingų medžiagų vamzdynų priežiūros meistrui. Mokymo programos tikslas- suteikti reikalingų žinių apie technologinių vamzdynų įrengimo ir saugios eksploatacijos taisykles, jų klasifikaciją, vamzdynų taisyklių PUG-69 ir RD 38.13.0004-86 taikymo sritis, atatinkamų kategorijų vamzdynams naudojamas medžiagas, reikalavimus vamzdynų montavimui ir remontui. Taip pat supažindinti pavojingų medžiagų vamzdynų priežiūros meistrus su vamzdynų dokumentacija, norminiais aktais darbų saugos klausimais, Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe įstatymu, priešgaisrinės saugos reikalavimais eksploatuojant pavojingų medžiagų vamzdynus, avarijų ir nelaimingų atsitikimų tyrimu ir apskaita.
Asmenims, sėkmingai išlaikiusiems egzaminus, išduodamas valstybės pripažintas pažymėjimas (kodas 1114).

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas


Pagalba
| Apie sistemą |
English
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno Dainavos darbo rinkos mokymo centras Kaunas V. Krėvės pr. 120
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju