Mokymo programos
Inovatyvios statybos medžiagos ir technologijos
Valstybinis kodas: 612J82001
Kodas pagal ISCED: 51154
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos statybų technologijų bakalaurus, gebančius organizuoti ir vadovauti statybinių medžiagų gamybai, projektuoti statybinių medžiagų ir dirbinių gamybos technologijas, atlikti technologijų kokybinį vertinimą, kontroliuoti technologinių linijų montavimo, derinimo, gamybos klausimus, racionaliai naudoti žaliavas ir energetinius išteklius, mažinti darbo sąnaudas.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir atitikti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji statybų technologijų bakalaurai studijuoja bendruosius universitetinius dalykus: anglų kalbą, matematiką, fiziką, chemiją, ekonomiką, vadybą, inžinerinę grafiką, mechaniką, elektrotechniką ir kt.; specialybės dalykus: medžiagotyrą, statybines medžiagas, statybinių dirbinių gamybos procesus ir įrangą, rišamąsias medžiagas, betonų technologijas, jų projektavimą, apdailos medžiagų ir dirbinių technologijas, ekonomiką, vadybą ir kt.
Praktinės studijos vyksta etapais: mokomoji praktika ir dvi gamybinės praktikos. Praktinių studijų trukmė - 10 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami organizavimo ir vadovavimo statybinių medžiagų gamybai ir realizacijai, šakos pramonės gamybos technologijų linijų projektavimo ir kiti gebėjimai. Gamybinių praktikų metu mokosi dirbti vadovaujamą darbą, priimti teisingus inžinerinius sprendimus.
Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju darbu. Baigusiam universitetą suteikiamas statybos technologijų bakalauro laipsnis.
Baigus inovatyvių statybos medžiagų ir technologijų studijų programą studijas galima tęsti pagal technologijos mokslų srities magistrantūros programas.
Inovatyvios statybos medžiagos ir technologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti statybų technologijų bakalaurais
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Statybų technologijų bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti statybos technologo darbą.
Asmuo, įgijęs statybos technologijų bakalauro kvalifikacinį laipsnį, turi:
- gebėti organizuoti ir vadovauti statybinių medžiagų gamybai , projektuoti statybinių medžiagų gamybos technologijas, atlikti kitų projektavimo firmų technologijų kokybinį vertinimą, kontroliuoti technologijų montavimo, derinimo, gamybos klausimus, racionaliai naudoti žaliavas ir energetinius išteklius, mažinti darbo sąnaudas, analizuoti medžiagų sudėtis ir gamybos procesus, vykdyti komercinę veiklą, realizuoti tvarios gamybos projektus, užtikrinti priešgaisrinę, civilinę ir darbų saugą, skatinti statybinių medžiagų ir dirbinių asortimento plėtrą, naujų medžiagų ir jų technologijų diegimą į gamybą;
- žinoti Lietuvos ir tarptautinės rinkos statybinių medžiagų ir dirbinių kokybės bei kiekybės poreikius;
- gebėti analitiškai mąstyti, savarankiškai dirbti, atsakingai, kruopščiai ir greitai organizuoti savo darbą, konstruktyviai bendrauti su kolegomis.
Statybos technologijų bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, kuriuose vyksta studijos pagal inovatyvių statybos medžiagų ir technologijų studijų programą.
Neformaliuoju ar saviugdos būdu įgyti gebėjimai dirbti statybos technologijų specialistu nepripažįstami.
Asmenys, įgiję statybos technologijų bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dirbti technologais, projektuotojais, darbų vadovais, vyriausiaisiais inžinieriais statybinių medžiagų gamybos, technologijų ir objektų projektavimo, statybos, kokybės kontrolės firmose, mokslinio tyrimo institucijose ir komercijos įmonėse.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilnius Saulėtekio al. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju