Mokymo programos

Pavadinimas Kodas Kvalifikacija
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Verslo informatika 612I10006
Verslo informatika 612I20002