Mokymo programos

Pavadinimas Kodas Kvalifikacija
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Anglų Kalbos Pedagogika 65307S120
Anglų kalbos pedagogika Priima 2011 metais 653X13008
Dailės ir technologijų pedagogika Priima 2011 metais 653X13015
Dailės ir technologijų pedagogika Priima 2011 metais 653X13013
Dailės ir technologijų pedagogika 653X13013
Ikimokyklinio ugdymo pedagogika Priima 2011 metais 653X11002
Ikimokyklinio ugdymo pedagogika Priima 2011 metais 653X11003
Ikimokyklinio Ugdymo Pedagogika 653X11005
Ikimokyklinio ugdymo pedagogika Priima 2011 metais 653X11005
Ikimokyklinio ugdymo pedagogika 653X11003
Ikimokyklinio ugdymo pedagogika 653X11005
Ikimokyklinio ugdymo pedagogika 653X11002
Ikimokyklinis ugdymas Priima 2011 metais 653X11001
Ikimokyklinis ugdymas Priima 2011 metais 653X11004
Ikimokyklinis Ugdymas 65307S116
Ikimokyklinis ugdymas 653X11004
Ikimokyklinis ugdymas 653X11001
Informatikos pedagogika Priima 2011 metais 653X13003
Bakalauras
Informatikos pedagogika 653X13003
Lietuvių kalbos ir literatūros pedagogika 653X13006