Referatai, kursiniai, diplominiai
Šiąpadėties erdvėje funkciją vadiname Bolcmano pasiskirstymu. Šios funkcijos skaitinė vertė lygi tikimybės aptikti dalelę taško x, y, z aplinkoje išskirtame nykstamai mažame tūryje dV ir šio tūrio santykio ribai. Jeigu chaotiškai judančių dalelių makroskopinė sistema yra stacionariniame išorinių potencialinių jėgų lauke, tai kiekvienos dalelės pilnutinė mechaninė energija susideda iš kinetinės ir potencinės energijų.
Fizika  Konspektai   (2 psl., 13,14 kB)