Straipsniai
Atgal
JRD: Jaunimas turi būti svarbus čia ir dabar
2011-06-08

Socialinės apsaugos ir darbo ministro Donato Jankausko teigimu, jaunimo problemas reikia spręsti neatidėliojant jų ateičiai. „Jaunimas pirmiausia yra dabartis: jis gyvena čia, su mumis, tarp mūsų ir visus iššūkius, susijusius su jaunimo klausimais, reikia spręsti čia ir dabar. Pagrindinės problemos šiandien jaunimo tarpe yra tai, kad ne visi dirbantys su jaunimu yra visapusiškai tam parengti, nedaug jaunimo ir vaikų dalyvauja nevyriausybinių organizacijų ir neformalaus švietimo įstaigų veikloje, išvykstantys iš tėviškių lavintis ar dirbti jaunuoliai neplanuoja grįžti, nes jų miesteliuose nėra veiklos ir darbo... Visoms šioms problemoms spręsti ieškomi palankiausi būdai“, - sako ministras D. Jankauskas.


Jaunimo reikalų departamento prie SADM direktoriaus Mindaugo Kuliavo teigimu, kompetentingų jaunimo darbuotojų netrukus padaugės. „Pirmą kartą Lietuvoje yra kuriama programa ir pradedama vykdyti unikali sistema, kuri padės valstybei parengti specialistus, dirbančius įvairiose srityse (kultūra, sportas, sveikata ir pan.) su jaunimu. Jais galės tapti ne tik jau diplomus turintys asmenys, bet ir tik mokyklą pabaigęs jaunas žmogus, turintis praktinės darbo su jaunimu patirties“, - sako M. Kuliavas. Vadovo teigimu, šios sistemos įdiegimas ir įgyvendinimas ne tik padės siekti karjeros, bet ir kiekvienam būsimam jaunimo darbuotojui suteiks galimybę kelti savo kvalifikaciją: įgyti šiam darbui reikalingų profesinių įgūdžių, gebėjimų ir ugdytis vertybes.

Remiantis Nacionaline jaunimo politikos plėtros programa, iki 2019 m. kiekvienoje savivaldybėje siekiama, kad būtų įsteigta bent po vieną Atviro jaunimo centrą, kuris tikslingai dirbtų su mažiau galimybių turinčiu jaunimu, su tais, kurie mažiau linkę mokytis, dalyvauti būrelių, organizacijų veiklose ir kurių nepasiekia kitos institucijos (tokių yra apie 75-80 proc. jaunimo). Tai centrai, kurie geba įtraukti tuos jaunus žmones į ugdomąsias veiklas, į sveiką laisvalaikio praleidimą (be alkoholio, smurto, patyčių ir pan.).

JRD direktorius M. Kuliavas yra įsitikinęs, kad tokios priemonės, kaip Atviri jaunimo centrai ar jų alternatyva - atviros erdvės, jaunimo darbuotojų rengimas, nuolatinis informacijos keitimasis ir darbas kartu tarp įvairių institucijų ir organizacijų (tarpžinybinis bendradarbiavimas), naujų kvalifikuotų darbo vietų steigimas (verslo ir valstybės iniciatyva), užtikrintų jaunimo grįžimą į regionus.

„Vertinant didžiulius jaunimo emigracijos mastus, gerai koordinuota jaunimo veikla yra neišvengiama būtinybė“, - teigia Seimo narys, Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkas Žilvinas Šilgalis. Pasak, Seimo nario, šiuo metu Lietuvos regionų jaunimui labiausiai integruotis į regioninę jaunimo politiką savivaldybėje padeda jaunimo reikalų koordinatoriai, kurie inicijuoja jaunimo organizacijų politikos formavimą savo savivaldybėje ir organizuoja jos įgyvendinimą.

„Reikia tik pasidžiaugti, kad visose Lietuvos savivaldybėse yra įsteigti jaunimo reikalų koordinatorių etatai, kuriuos net sunkmečiu pavyko išlaikyti, tačiau reikia pripažinti, kad koordinatorių veikla turėtų būti efektyviau organizuota. Matant problemas reikia stengtis atkreipti konkrečių savivaldybių vadovų dėmesį, kad jie darytų reikiamas išvadas ir keistų netinkamus koordinatorius ne tik norinčiais, bet ir galinčiais dirbti“, - įsitikinęs Seimo narys Ž. Šilgalis. 

Iki 2012 m. pabaigos bus sukurta ir įgyvendinama jaunimo darbuotojų rengimo sistema, kuria siekiama dirbantiems su jaunimu (kultūros, sporto, švietimo, policijos ir pan. darbuotojams) suteikti žinių, įgūdžių, reikalingų profesionaliai vykdyti ir organizuoti veiklas jaunimui. Minėtą sistemą, jau nuo š. m. birželio mėn. pati pirmoji išbandys Telšių raj. savivaldybė – pilotinis projektas, kurio planuojamas rezultatas – 100 kvalifikuotų specialistų, gebančių efektyviai dirbti su jaunimu. Iki 2013 m. pabaigos planuojama kelti kompetencijas dar 500 jau dirbančių įvairiose srityse būsimų jaunimo darbuotojų visoje Lietuvoje. 

Apie planus ir jau vykdomus darbus plačiau yra kalbama šiandien LR Seime vykstančioje JRD konferencijoje „Jaunimo politika savivaldybėse: esama situacija, iššūkiai ir galimybės“.

 

Šaltinis: JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTAS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

Komentarai