Straipsniai
Atgal
LSAS: Studentai nepritaria paviršutiniškam emigracijos problemos sprendimo būdui
2011-06-15

Lietuvos studentų atstovybių sąjunga (LSAS) reaguodama į Seimo nario Andriaus Burbos Seime pateiktą rezoliucijos projektą dėl Lietuvos Respublikos demografinės padėties gerinimo ir emigracijos stabdymo, bei jame išdėstytą siūlymą valstybės finansavimą gavusius studentus priversti likti dirbti Lietuvoje arba grąžinti valstybei studijų kainą, vertina ne tik kaip nesprendžiantį esamų problemų iš esmės, bet ir galintį sukelti priešingą poveikį.


 „Emigracijos problema turi būti sprendžiama kuriant naujas darbo vietas, sudarant palankias sąlygas naujų verslų kūrimui, jaunų, patirties neturinčių žmonių įdarbinimui bei skatinant šeimų kūrimą suteikiant tinkamas socialines sąlygas“ – teigia LSAS prezidentė Ieva Dičmonaitė. „Siūlymas priversti jaunus žmones likti dirbti Lietuvoje po studijų baigimo rodo paviršutinišką Seimo nario požiūrį, o ne norą ieškoti emigracijos mažinimui būtinų priemonių. Protų nutekėjimo problemą reikia spręsti remiantis konkrečiu veiksmų ir priemonių planu, o ne siūlant lengviausią variantą - įkalinti keleriems metams absolventus Lietuvoje“.

LSAS kviečia Seimo narius jaunų žmonių emigracijos problemą spręsti sukuriant veiksmų planą, kuriame būtų numatytos sąlygos naujų darbo vietų kūrimui bei patirties neturinčių asmenų įdarbinimui, apibrėžiamos teisinės sąlygos darbą derinti su studijomis, plėtojama mokymosi visą gyvenimą koncepcija, skiriamas reikiamas dėmesys jaunoms šeimoms bei jų socialinėms garantijoms.

LSAS primena, jog pagal „Eurostudent IV“ atliktos apklausos duomenis jaunų žmonių emigraciją skatina nepakankamos pajamos, galimybių derinti darbą su studijomis nebuvimas bei kitų socialinių sąlygų trūkumas. Pagal Statistikos departamento duomenis 2011 metais nedarbo lygis tarp 15 – 24 metų amžiaus asmenų siekia 31,4 procento.

Komentarai