Straipsniai
Atgal
Dešimtmetį mininti asociacija „Baltijos slėnis“ veiklą baigia įgyvendinusi iškeltus tikslus
2018-04-17

 Prieš dešimtį metų įkurta asociacija „Baltijos slėnis“ pasiekė visus jai keltus tikslus, įgyvendinant LR Vyriausybės patvirtintą Integruoto mokslo, studijų ir verslo centrų Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai programą, todėl ateityje bus ieškoma naujų mokslo ir verslo sąveikos formų.


 Tai konstatuota 2018 m. balandžio 13 d. surengtame visuotiniame asociacijos narių susirinkime, kuriame aptarti visi per dešimtmetį įgyvendinti Jūrinio slėnio kūrimo ir plėtros projektai bei priimtas sprendimas asociacijos veiklos esama apimtimi ir forma nebetęsti.

Pagrindinis 2008 metais Vyriausybės patvirtintos minėtos Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro, arba Jūrinio slėnio, Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai programos tikslas – sukurti jūrininkystės žinių ir ekonomikos branduolį, užtikrinti glaudesnę jūrininkystės mokslo, studijų bei verslo sąveiką, atnaujinti ir sukurti šiuolaikinę mokslinių tyrimų bei studijų infrastruktūrą.

Šios programos įgyvendinimui koordinuoti įkurta asociacija „Baltijos slėnis“, suvienijusi Lietuvos mokslo ir studijų institucijas bei jūrinio verslo įmones.

Nuo 2016 m. asociacijos prezidento pareigas einantis Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos „Bega“ valdybos pirmininkas Aloyzas Kuzmarskis akcentavo, kad tiek asociacija, tiek Lietuvos jūrinis slėnis prieš dešimtmetį iškeltus uždavinius iš esmės įvykdė: „Daugelis prisimename, kaip atrodė Klaipėdos universiteto perimtos buvusios kareivinės ir kaip ši teritorija pasikeitusi. Nugriauti nereikalingi pastatai, nutiesta gatvė, inžineriniai tinklai, sutvarkyta teritorija, pastatytas ir įrengtas verslo inkubatoriaus pastatas. 2014 metais Klaipėdoje pastatytas unikalus mokslinių tyrimų laivas „Mintis“. Jūrinio slėnio programa iš dalies prisidėjo prie jūrininkų rengimo priemonių modernizavimo Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje. Paskutinis projektas – šiemet duris atvėręs Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto modernių mokslinių laboratorijų centras. Apibendrinant galima pasakyti, kad įvykdyta daug svarbių infrastruktūros plėtros darbų, bet svarbiausia, kaip ir tikėtasi iš programos, bendram darbui pavyko suburti jūrinio mokslo ir verslo žmonių branduolį.“

Pasak asociacijos „Baltijos slėnis“ direktoriaus dr. Nerijaus Blažausko, asociacijos dėka bendrai su verslu suformuluota ir išplėtota jūrinio sektoriaus Lietuvoje sąvoka, prognozuotos jo augimo tendencijos, atitinkamai suformuluotos pagrindinės studijų ir jūrinio mokslo kryptys.

„Bendras darbas ir išplėtota infrastruktūra jau šiandien duoda pridėtinę vertę tiek mokslo, tiek verslo institucijoms. Sudarytos unikalios galimybės vykdyti aukštos kokybės tarptautinius tyrimus, tenkinti sudėtingus verslo partnerių užsakymus. Dirbdamas su naujausia įranga ir vykdydamas šiuolaikinių jūrinio verslo įmonių užsakymus universitetas neišvengiamai pritaiko mokymo programas, numato būsimų specialistų poreikį. Glaudžiai bendradarbiaudami su jūrinėmis bendrovėmis studentai turi galimybę dirbti tarptautiniuose projektuose, atlikti praktiką verslo įmonėse, tai leidžia lengviau susirasti darbą po studijų“, – kalbėjo dr. N. Blažauskas.

Direktorius pasidžiaugė, kad visi jūrinio slėnio įgyvendinti projektai realiai veikia ir duoda apčiuopiamą naudą jūriniam sektoriui: atnaujintos Gamtos tyrimų centro lauko tyrimų bazės, studijų ir treniruočių įranga Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje; atlikta Žuvininkystės tarnybos prie LR žemės ūkio ministerijos pastato rekonstrukcija, įkurta moderni jūrinės žuvininkystės ir akvakultūros laboratorija.

Klaipėdoje pastatytas tyrimų laivas „Mintis“ naudojamas ne tik Lietuvos moksliniams tikslams. Laivo techninės galimybės bei teikiamos kompleksinių jūrinės aplinkos tyrimų paslaugos patrauklios ir užsienio bendrovėms, įgyvendinančioms įvairius inžinerinius bei mokslinius projektus Baltijos ir Šiaurės jūrose, rytinėje Atlanto pakrantėje.

Naujausias jūrinio slėnio infrastruktūros objektas – šių metų vasarį duris atvėręs modernus Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto mokslinių laboratorijų centras. Šiuo metu jame veikia Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos, Vandens transporto ir oro taršos bei Mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorijos.

Būtent Jūros tyrimų institutui keliamas tikslas ateityje užtikrinti Jūrinio slėnio mokslinės infrastruktūros funkcionavimą, puoselėti bendradarbiavimą su verslu, paremtą aukšto lygio moksliniais tyrimais ir technologijų vystymu.

Komentarai