Straipsniai
Atgal
Socialinis verslas – pasaulio rinkas užkariaujanti verslo forma
2018-04-19

 Kintanti aplinka, intensyvi migracija, naujos technologijos verčia verslininkus ieškoti naujų, modernių verslo formų, leidžiančių patenkinti tiek vartotojų poreikius, tiek ir darbuotojų lūkesčius. Viena iš naujų lanksčių verslo valdymo formų – socialinis verslas.


 Kas ketvirta Europos Sąjungoje įsteigiama nauja įmonė yra socialinio verslo įmonė, o Belgijoje, Suomijoje, Prancūzijoje 1 iš 3 įmonių yra socialinio verslo įmonė. Europos Sąjungoje 10% visų įmonių sudaro socialinio verslo įmonės, vien Plymouth’e (UK), turinčiame apie 260 tūkstančių gyventojų, veikia 150 šių įmonių. Lietuvoje iki 2020 m. planuojama ne mažiau kaip 15% viešųjų paslaugų teikimo perduoti socialiniams partneriams. Kas yra ši taip sparčiai populiarėjanti verslo forma? Kaip sukurti tokią įmonę?

Socialinis verslas sujungia socialinių problemų sprendimą su verslo know-how pasitelkiant kūrybiškumą. Tai – verslo modelis, pagal kurį, išnaudojant rinkos mechanizmą, pelno siekimas susiejamas su socialiniais tikslais ir prioritetais, remiamasi socialiai atsakingo verslo bei viešojo ir privataus sektorių partnerystės nuostatomis, taikomos socialinės inovacijos. Socialinio verslo įmonės užtikrina darnesnę, stabilenę verslo plėtrą, įprastai savo darbuotojams moka didesnius atlyginimus, įdarbina darbuotojus taikant naujas darbo formas. Šio verslo kūrimo bei valdymo ypatumai išsamiai nagrinėjami Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Socialinio verslo vadybos magistrantūros programoje.

Studentai per socialinių inovacijų, darnios plėtros, socialinės ekonomikos dalykus gilinasi į socialinio verslo veiklos aspektus, ugdomi jų gebėjimai kūrybiškai spręsti problemas taikant modernius vadybos modelius. Visi tikimės kokybišką produktą įsigyti už teisingą kainą, būtent šį lūkestį gali patenkinti socialinis verslas, nes tokiu požiūriu vadovaujasi jo kūrėjai ir vystytojai.

Visuomenė tikisi pozityvių permainų, o tam būtinos permainos ugdant jaunuosius verslo atstovus. Gebėjimas taikyti inovatyvius, modernius vadybos metodus, susieti ir pritaikyti gerąją privataus sektoriaus praktiką, teikiant viešąsias ir ne tik paslaugas, yra Socialio verslo vadybos dėstytojų ir studentų diskusijų, tyrimų objektas. Taigi, būtent didelius lūkesčius sau ir kitiems keliantys VGTU Socialinio verslo vadybos specializacijos studentai gali atnešti pozityvių permainų tiek mūsų šalies darbo rinkoje, tiek visuomenėje.

Komentarai