Mokymo programos
Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerija
Valstybinis kodas: 612H10002
Kodas pagal ISCED: 51154
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerijos bakalauro studijų programa skirta rengti laikymo ir perdirbimo technologus, gebančius naudotis moderniomis inžinerinėmis priemonėmis, analizuoti, valdyti ir kurti technologines sistemas bei spręsti inžinerijos problemas žemės ūkio produktų laikymo, pirminio perdirbimo bei prekinio paruošimo technologijose.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerijos bakalaurai studijuoja bendrojo universitetinio lavinimo dalykus: visuomenės ir technikos raidą, filosofiją, užsienio kalbą, studijų pagrindų dalykus: matematiką, fiziką, chemiją, informacines technologijas, inžinerinę grafiką, termodinamiką, medžiagų atsparumą, medžiagotyrą ir medžiagų technologijas ir kt., specialiojo lavinimo dalykus: cheminius ir biocheminius perdirbimo technologijų procesus, produktų kokybės valdymą ir toksikologiją, maisto produktų mikrobiologiją, žemės ūkio produktų sandėlių inžineriją, gyvulininkystės technines sistemas, žemės ūkio produktų perdirbimo inžineriją, šaldymo technologijas, pakavimo technologijas ir kt.
Atliekamos dvi mokomosios praktikos - agronomijos pagrindų bei medžiagų technologijų, technologinė praktika - skirta praktiniams įgūdžiams formuoti, kaip įvadinė į specialiojo lavinimo dalykų studijas, inžinerinė - projektinė praktika atliekama produktų laikymo ir perdirbimo įmonėse kaip įvadinė praktika baigiamajam darbui rengti. Praktinių studijų trukmė- 360 val.
Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas bendrosios inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus šią studijų programą studijas galima tęsti Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerijos, Žemės ūkio inžinerijos ir vadybos, Žemės ūkio mechanikos inžinerijos ir kitose technologijos mokslų srities magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo technologijų bendrosios inžinerijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo veikloje.
Asmuo, įgijęs laikymo ir perdirbimo technologo kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti termodinaminius procesus žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo technologijose, produktų perdirbimo cheminius ir biocheminius technologinius procesus, įvertinti produktų kokybę bei nustatyti aplinkos taršos įtaką jai, kurti mikroklimato formavimo sistemas gamybiniuose pastatuose, sandėliavimo technologijas, parinkti laikymo ir perdirbimo bei prekinio paruošimo technologijas.
- žinoti produktų laikymo ir perdirbimo technologijas bei produktų laikymo ir perdirbimo vertinimo kriterijus.
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Laikymo ir perdirbimo technologijų bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerijos studijų programą.
Norintiems siekti bendrosios inžinerijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Įgiję laikymo ir perdirbimo technologo kvalifikaciją asmenys gali dirbti pieno, mėsos, grūdų, vaisių ir daržovių bei kitų produktų laikymo ir perdirbimo įmonėse, konsultavimo, projektavimo, kokybės kontrolės ir valdymo institucijose, valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno r. Akademija, Studentų g. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju