Mokymo programos
Augalų Ekologija
Valstybinis kodas: 62103B104
Kodas pagal ISCED: 51242
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos ekologus, atitinkančius šiuolaikinės žinių visuomenės reikalavimus ir galinčius tenkinti nacionalinius ir tarptautinius ekonomikos ir rinkos poreikius, motyvuotai tobulinti žinias ir kompetenciją, dirbti akademinį ir mokslo tiriamąjį darbą.
Stojantysis turi turėti vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji augalų ekologijos specialistai studijuoja plečiamojo lygio dalykus: pajūrio ekologiją, aplinkos planavimo politiką ir ekonomiką, mikrobiologinius procesus, agroekosistemų modeliavimą, klimatą ir vandens apykaitą, augalų fiziologiją, kraštovaizdžio ekologiją ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas ekologijos ir aplinkotyros magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus augalų ekologijos studijų programą, studijas galima tęsti biomedicinos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Augalų ekologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems biologijos/ekologijos/aplinkotyros/agronomijos/miškininkystės bakalauro laipsnį ir siekiantiems ekologijos ir aplinkotyros specialisto kvalifikacijos.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Ekologijos ir aplinkotyros specialisto kvalifikacija reikalinga norint dirbti ekologo darbą.
Asmuo, įgijęs ekologijos ir aplinkotyros magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti profesionaliai panaudoti įgytas žinias sprendžiant aplinkosauginius uždavinius, nustatyti ir analizuoti aplinkosaugos problemas ir parengti ir planuoti jų sprendimo strategijas bei priemones, suvokti ir tinkamai pritaikyti naujas technologijas, analizuoti ekologijos reiškinius teorijos ir praktikos aspektais, projektuoti ir vadovauti analitiniams, modeliavimo ir eksperimentiniams tyrinėjimams, modeliuoti ir atkurti ekologines sistemas, nustatyti, modeliuoti, analizuoti ir optimizuoti žmogaus veiklos poveikį pajūrio zonoje, pritaikant šiuolaikinius analizės ir projektų valdymo metodus;
- žinoti pagrindines aplinkosaugos problemas, jų sprendimo būdus ir priemones, projektų ruošimą, vadybą ir metodologiją, naujų technologijų pritaikymo būdus, tyrimų metodologiją, ekologines sistemas, šiuolaikinius analizės metodus, rizikos valdymo metodų ir procedūrų pritaikymą, ekosistemų apsaugą, žmogaus ekologiją;
- mokėti dirbti su moderniomis informacinėmis technologijomis, planuoti ir vadovauti tyrimams ir projektams, organizuoti savo darbą.
Ekologijos ir aplinkotyros magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal ekologijos ir aplinkotyros studijų programą.
Norintiems siekti ekologijos ir aplinkotyros magistro kvalifikacijos, reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti ekologu nėra pripažįstami.
Ekologijos ir aplinkotyros specialisto kvalifikacija reikalinga norint dirbti ekologais įvairiose valstybinėse ir privačiose įmonėse, aplinkos apsaugos institucijose, visuomenės sveikatos centruose, gamtos, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, vidurinio ir specialiojo lavinimo mokyklose bei aukštojo mokslo mokymo ar mokslo įstaigose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju