Mokymo programos
Gyvulininkystės Technologija
Valstybinis kodas: 621D73001
Kodas pagal ISCED: 51262
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti gyvulininkystės technologijos specialistus, kurie siekia pagilinti pasirinktos biomedicinos srities, zootechnikos krypties fundamentaliųjų dalykų žinias, pasirengti savarankiškam vadybiniam ir moksliniam darbui gyvulininkystės sektoriuje.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į akademiją konkursines sąlygas.
Būsimieji gyvulininkystės technologijos specialistai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: biologinę informatiką, žemės ūkio gyvūnų gerovę, ekologinę gyvulininkystę, mokslinių bandymų organizavimą, naujas gyvulių veislininkystės technologijas, ekotrofologiją ir kt. Taip pat studijuoja pasirenkamuosius dalykus – verslo projektų rengimą ir valdymą, karjeros projektavimą ir valdymą ir kt. Pagal pasirenkamųjų dalykų kryptis formuojamos specializacijos: mėsos perdirbimo technologijos, pieno perdirbimo technologijos, kiaulienos ir galvijienos gamybos ir perdirbimo technologijos, pašarų gamybos technologijos ir kokybės kontrolė, gyvulininkystė vadyba ir rinkodara ir kt.
Moksliniai tiriamieji darbai vykdomi etapais: individualaus darbo plano sudarymas, duomenų surinkimas, jų statistinis apdorojimas ir magistrantūros baigiamojo darbo parengimas. Mokslinio tiriamojo darbo trukmė – 800 val., baigiamojo darbo parengimui skiriama 700 val.
Praktinės studijos nenumatytos.
Gyvulininkystės technologijos studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas gyvulininkystės technologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus gyvulininkystės technologijos magistrantūros studijų programą studijas galima tęsti biomedicinos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Gyvulininkystės technologijos magistrantūros studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti gyvulininkystės technologais.

Pasidalink Facebook'e
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Kaunas A. Mickevičiaus g. 9
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju