Mokymo programos
Žemės ūkio verslo vadyba
Valstybinis kodas: 621N20014
Kodas pagal ISCED: 51234
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji Žemės ūkio verslo vadybos studijų programa skirta rengti vadybos studijų krypties magistrus, gebančius naujausiais moksliniais metodais analizuoti ir modeliuoti žemės ūkio ir maisto pramonės sektoriaus bei kaimo plėtros strateginius pokyčius, vertinti juos darnaus vystymosi požiūriu, atsižvelgiant į globalius, regioninius, nacionalinius ir vietos interesus bei tikslus, rengti žemės ūkio ir maisto pramonės organizacijų bei kaimo plėtros strategijas ir atitinkamos jų įgyvendinimo politikos priemones, ekonomiškai ir vadybos požiūriu pagrįsti ūkinius ir politinius sprendimus atsižvelgiant į žemės ūkio ir maisto pramonės bei kaimo plėtros specifines sąlygas ir veiksnius.
Stojantysis turi turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji vadybos magistrai pagal gilinamąją Žemės ūkio verslo vadybos studijų programą studijuoja 12 studijų dalykų: mokslinių tyrimų metodologiją, inovacijų ir projektų vadybą, konsultavimo teoriją ir metodus, žemės ūkio politiką ir administravimą, žemės ūkio ir maisto produktų rinkodarą, žmoniškųjų išteklių vadybą, finansų valdymą, visuotinės kokybės vadybą, verslo strateginę vadybą ir kt.
Praktines studijas sudaro inovacijų praktika kaip mokslinio tiriamojo darbo dalis. Inovacijos praktikos trukmė - 160 val.
Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Žemės ūkio verslo vadybos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų sričių doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Vadybos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti vadybininko darbą žemės ūkio ir maisto pramonės sektoriaus organizacijose, mokslinį ar pedagoginį darbą bei gilaus vadybinio išsilavinimo reikalaujančiose konsultacinės ar kitokios taikomosios veiklos darbo vietose žemės ir maisto ūkio bei kaimo plėtros srityse.
Asmuo, įgijęs vadybos magistro kvalifikaciją:
- gebės vykdyti mokslinius tyrimus ir vadovaujantis gautais duomenimis teikti rekomendacijas žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse, vertinti ir modeliuoti žemės ūkio verslo ir kaimo plėtros veiksnius, rengti strategijas, taikyti efektyvius konsultavimo metodus ir pagrįsti priemones žemės ūkio verslo vadybos ir kaimo plėtros problemoms spręsti;
- žinos mokslinių tyrimų ir konsultavimo metodologijas, pokyčių vadybos ir sprendimų valdymo teorijas, žemės ūkio ir maisto produktų rinkodaros ypatumus bei pasiūlos ir paklausos valdymo principus, produktų ir paslaugų bei aplinkosaugos kokybės vadybos sistemas ir jų diegimo technologijas;
- mokės integruoti įgytas žinias ir valdyti sudėtingas situacijas, priimti sprendimus, pasirinkti tobulinimosi kryptį ir toliau lavintis savarankiškai.
Vadybos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitete, vykdančiame studijas pagal vadybos studijų programą.
Norintiems siekti vadybos magistro kvalifikacijos pagal gilinamąją Žemės ūkio verslo vadybos studijų programą reikia turėti pirmosios pakopos (bakalauro) universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą.
Įgiję vadybos magistro kvalifikaciją pagal gilinamąją Žemės ūkio verslo vadybos studijų programą asmenys gali dirbti žemės ūkio ir maisto pramonės sektoriaus organizacijų vadovais, vadybininkais, konsultantais, mokslinį darbą mokslo ir mokymo institucijose, pedagoginį darbą universitetuose ir kolegijose, kitose darbo vietose, kuriose reikalingos vadybininko žinios, aktyviai dalyvauti kuriant ir įgyvendinant inovacinius ir investicinius projektus.
Vadybos magistro kvalifikaciją pagal gilinamąją vadybos studijų programą galima įgyti Lietuvos žemės ūkio universitete.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno r. Akademija, Studentų g. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju