Testas - Biologijos testas, parengtas pagal 2008 m. brandos egzaminų užduotis

Klausimai:


1.  Kurie iš šių junginių yra polisacharidai?

2.  Kuris teiginys teisingai apibūdina natrio jonų (Na+) biologinę reikšmę?

3.  Koks medžiagų pernašos per ląstelės membraną būdas pavaizduotas paveiksle?

4.  Augalinė ląstelė skiriasi nuo gyvūninės tuo, kad augalinė ląstelė:

5.  Kurios augalų lapų ląstelės geriausiai prisitaikiusios sugerti šviesos energiją?

Baigti testą  Pradėti iš naujo