Testas - Fizikos testas, parengtas pagal 2008 m. brandos egzaminų užduotis

Klausimai:


1.  Kada kūno svoris lygus jo sunkiui?

2.  Į indą įpilta vandens, ant jo – alyvos. Vandens tankis 1000 kg/m3, alyvos – 800 kg/m3. Kokio tankio turi būti kūnas, kad plūduriuotų taip, kaip pavaizduota paveiksle?

3.  Kokiu kampu į horizontą išmestas diskas nulėks toliausiai?

4.  Kampu į horizontą išmestas sviedinukas išmetimo taške turi kinetinės energijos Ek. Aukščiausiame pakilimo taške sviedinuko potencinė energija išmetimo taško atžvilgiu Ep. Kam lygi sviedinuko kinetinė energija aukščiausiame pakilimo taške? Oro pasipriešinimo nepaisykite.

5.  Kokiomis sąlygomis kūnas, turintis sukimosi ašį, yra pusiausviras?

Baigti testą  Pradėti iš naujo