Testas - Istorijos testas, parengtas pagal 2008 m. brandos egzaminų užduotis

Klausimai:


1.  Kuris iš šių reiškinių yra būdingas tiek carinės, tiek sovietų Rusijos režimams?

2.  1917 m. bolševikai Rusijoje:

3.  Kuris iš šių reiškinių būdingas 1918–1919 m. Lietuvai?

4.  Lietuvos Steigiamasis Seimas:

5.  Prezidento Aleksandro Stulginskio valdymo metais Lietuvoje:

Baigti testą  Pradėti iš naujo