Testas - Informacinių technologijų testas, parengtas pagal brandos egzaminų užduotis

Klausimai:


1.  Apžiūrėkite pateiktą dokumento kopiją. Kuri iš rodyklėmis pažymėtų vietų yra išnaša.

2.  Kuriame iš pateiktų informacinių technologijų terminų rinkinių yra neteiktinas (nevartotinas) terminas.

3.  Informacinių technologijų sąvika "skiriamoji geba" susijusi su kompiuterio.

4.  Kokį rezultatą pateiks skaičiuoklės F1 langelyje įrašyta formulė.
5.  Kaip automatiškai pasikeis formulė C3 langelyje, kai bus ištrintas stulpelis D.

Baigti testą  Pradėti iš naujo