Testas - IT testas, paruoštas pagal 2009 metų dvyliktokų kompiuterinio raštingumo įskaitų užduotis

Klausimai:


1.  Mokyklos kompiuteryje ant darbalaukio Birutė rado failą sveikinu.avi. Remdamiesi failo prievardžiu (plėtiniu) nustatykite, kokio pobūdžio informacija labiausiai tikėtina šiame faile?

2.  Kuri iš pateiktų piktogramų paprastai yra tekstų rengimo programos (Microsoft Word) šaukinys (angl. shortcut)?

3.  Tarkime, kad du kompiuteriai sujungti į vieną tinklą. Tiksli šio tinklo duomenų perdavimo sparta yra 2048 bitai per sekundę (b/s). Failas šiuo tinklu buvo perduotas per 4 sekundes. Koks šio failo dydis kilobaitais (KB)?

4.  Kurias failo ypatybes (angl. properties) nurodo atributas „Paslėptas“ (angl. Hidden)?

5.  Martynas gavo įdomų elektroninį laišką anglų kalba. Laisvas laiško teksto vertimas: "Kaip laikaisi? Tik pamatęs šią ekrano užsklandą aš pagalvojau apie tave. Esu įsitikinęs, kad tau ji patiks." Nelabai aišku, kas šio laiško siuntėjas – laiško antraštėje jis nenurodytas. Laiško priedas – failas Gone.scr – turėtų būti įdomus. Juk scr prievardžius turi ekrano užsklandų failai. Kuris teiginys geriausiai apibūdina situaciją?

Baigti testą  Pradėti iš naujo