Testas - Fizikos testas, parengtas pagal 2009 m. brandos egzaminų užduotis

Klausimai:


1.  Kuriais vienetais teisingai išreikštas energijos vienetas džaulis?

2.  Pakilusį oro balioną vėjas nunešė 4 km į pietus, po to 3 km į rytus. Kam lygus baliono poslinkis?

3.  Jėga F kūnui suteikia pagreitį a, kita jėga, veikianti ta pačia linkme kaip ir pirmoji, dvigubai didesnės masės kūnui suteikia pagreitį 0,5a. Kokį pagreitį suteiktų jėgų atstojamoji, jei šie du kūnai būtų surišti?

4.  Koks yra plūduriuojančios su kroviniu valties svoris, jei 3 m ilgio ir 80 cm pločio valties dugnas yra 10 cm gylyje? Vandens tankis 1000 kg/m3, laisvojo kritimo pagreitis 10 m/s2.

5.  Skirtingos masės (m1 > m2) tašeliai be trinties pradeda slysti vienodais kalneliais. Kuris sąryšis teisingai susieja tašelių įgytus pagreičius?

Baigti testą  Pradėti iš naujo