Testas - Chemijos testas, parengtas pagal 2009 m. brandos egzaminų užduotis

Klausimai:


1.  Kurioje eilutėje užrašytos alotropinių atmainų formulės?

2.  Kurios dujos neskatins metalų korozijos drėgname ore?

3.  Kurį mišinį, užpylus vandeniu, galima išskirstyti filtruojant?

4.  Oksidus, kurių formulės R2O3 ir R2O5, sudaro elementai, esantys:

5.  Kurioms medžiagoms reaguojant tarpusavyje susidaro tik kalcio karbonatas?

Baigti testą  Pradėti iš naujo