Testas - Biologijos testas, parengtas pagal 2009 m. brandos egzaminų užduotis

Klausimai:


1.  Kuri funkcija būdinga visoms ląstelėms?

2.  Kurios medžiagos sudėtyje yra glicerolio?

3.  Kokia raide pažymėtas ląstelės vienmembraninis organoidas?

4.  Kokiais skaičiais paveiksle pažymėti anaerobinio gliukozės skaidymo etapai?

5.  Atliekant fizinius pratimus raumenys kaip pagrindinį energijos šaltinį naudoja:

Baigti testą  Pradėti iš naujo